4Q176, 4QTanhumim

Zie ook: Dode Zee-rollen,

4Q176 ook wel 4QTahumim genoemd, is een Dode Zee-rol gevonden in de 4de grot bij Qumran.

Inhoud

Beschrijving

Het hoofdthema wordt in de overgebleven fragmenten expliciet aangeduid als "woorden van vertroosting".

Een gedeelte van de fragmenten hanteren de volgorde van de haftarah voor de gedeelten: Jes. 40:1-5; 41:8-9; 49:7, 13-17; 43:1-2; 43:4-6; 51:22-23; 52:1-3, 54:4-10.


Tekst

Fragment Tekst Opmerkingen
Fragm. 1 - 2, kol. I   Ps. 79:22-3; Jes. 40:1-5a; 41:8-9
Fragm. 1 - 2, kol. II   Jes. 49:7, 13-17
Fragm. 3 Jes. 43:1-2
Fragm. 4 - 5 Jes. 43:4b-6
Fragm. 6 - 7
Fragm. 8 - 11 Jes. 51:22-23; 52:1-3; 54:4-10a
Fragm. 12 - 13 + 42

1 […] … […]
2 [… Waak] op, waak [op, trek uw sterkte aan, o Sion; trek uw]
3 [sierlijke klederen aan, o Jeruzalem], gij heil[ige st]ad. want niet [zal voor]taan komen [in u een onbesnedene noch onreine. meer komen. Schud u uit]
4 [het st]of, maak u op BLANCO

Jes. 52:1-2a
Fragm. 14 1 […] in struik[elen (?) …]
2 […] Gij hebt een afkeer gehad van […]
3 […] heeft Hij van ons een afkeer gehad, heeft Hij ons gebroken […]
4 […] hebt Gij gelet op ons […]
5 […] slag op slag in […]
6 […] hij heeft geen onderzoeker […]
7 […] uw licht (?) … […]
Fragm. 15 Zach. 13:9
Fragm. 16+17+18+22+23+53 Ex. 20:6
Fragm. 20 1 [… niet in waar]heid, noch in gerechtigheid
2 […] en grote toorn kwam vanwege de daden van het geslacht
3 […] en niet konden zij. Toen verwekte Hij tegen hen
4 […] en … […] zijn … om …
Jes. 48:1


Externe links


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!