Kurt E. Koch

Zie ook: Lijst bekende christenen,

Kurt E. Koch (16 november 1913 – 25 januari 1987) was een protestantse theoloog en schrijver. Hij was vooral bekend om zijn publicaties over occultisme.

Inhoud

Levensbeschrijving

Na zijn studie protestantse theologie behaalde Kurt een doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Tübingen. Hij werd vervolgens pastoor in dienst van de protestantse kerk in Baden. Zijn taken betroffen voornamelijk het werken met jongeren en evangelisatie.

Daarnaast werkte Koch vele jaren als zendeling in Afrika, in nauwe samenwerking met de humanitaire missie Kwasizabantu (KSB). In 1949 richtte hij een missie op met als doel het gratis verspreiden van de Bijbel en evangelische geschriften over de hele wereld. De missie bestaat nog steeds als een geregistreerde vereniging in Schwäbisch Gmünd Lindach als onderdeel van KSB. In de daaropvolgende jaren leidde zijn zendings- en evangelisatiewerk hem naar meer dan 100 landen, waar hij lezingen hield aan universiteiten, seminaries, bijbelscholen en vele kerken op elk continent. Hij was ook een publicist.

Theologie en boeken

De belangrijkste thema's van zijn werk en boeken waren: de beslissing van iemand om voor Christus te leven, pastorale zorg in relatie tot het occulte, informatie over demonische geesten, de verschillende opwekkingen die op aarde zijn voorgekomen, het werk van de Heilige Geest en de wederkomst van Jezus.

Sommige van zijn boeken publiceerde hij onder de volgende pseudoniemen: Klaus Becker, Carol Córnea, Peter cardo, Kazimierz Kucharski, Marc Marot, René Monod.


Bibliografie

Zie ook onze literatuurlijst.


Aangemaakt 2 februari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!