Criminaliteit
ἀδικέω G91 "misdadiger zijn, schade doen, krenken, kwetsen, beschadigen", ἀθέμιτος G111 "clandestien, misdagig, verboden (voor de wet)", ἄνομος G459 "wetteloos, misdadig", ἀνόσιος G462 "onheilig, goddeloos, misdadig", חֲבוּלָה H2248 "misdaad", חָמָס H2555 "ongelijk, geweldenarij, gewelddaad, onrecht, geweld, misdadig, wrevelig, wrevel", עָוֺן H5771 "ongerechtigheid, zonde, misdaad, schuld", רָשָׁע H7563 "goddeloze, boze man, de raaskaller",

Criminaliteit wordt gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel lezen we dat Jezus tezamen met twee misdadigers werd gekruisigd (Mark. 15:28; Luk. 22:37), zoals geprofeteerd was (Jes. 53:12).

Vormen van criminaliteit


Aangemaakt 19 maart 2021Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!