‹ Genesis 22 Opgang naar een offer (7)Bijbelgedeelten uit je hoofd leren ›
Genesis 22 Opgang naar een offer (8)
Gepubliceerd op 30-01-2015

17) Voorzeker, Ik zal je rijkelijk zegenen en je nakomelingen zeer talrijk maken,

als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is;

en je nakomelingen zal de poort van hun vijanden in bezit nemen.

18) En in uw nageslacht zullen gezegend worden alle volken van de aarde, omdat jij gehoorzaam geweest bent [naar] Mijn stem.

19) Toen keerde Abraham terug naar zijn knechten en zij maakten zich klaar en zij gingen samen naar Beersheba;

en Abraham woonde in Beersheba.

Genesis 22:17-19 (ABvertaling)

Dit is het laatste deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1, 2, 3, 4, 5. en 6, en 7. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

Zoals de vorige keer reeds gesteld wordt hier de belofte van God, die reeds eerder is gegeven, toen Abraham werd opgeroepen om uit Ur te vertrekken (Gen. 12:1ev) en later als bij de aankondiging dat Sara zwanger zou worden van Izak (Gen. 18:17ev), nogmaals bevestigd.  Niet alleen wordt vermeld dat Abraham veel nakomelingen zal krijgen, wat erg belangrijk is in de Oosterse cultuur, maar ook dat deze machtig zullen zijn, ze zullen de de poort van hun vijanden in bezit nemen, wat betekent dat ze de steden van hun vijanden in bezit zullen nemen (cf. de belofte aan Izaäk in Gen. 24:60). De poorten zijn de toegang tot een stad, heb je die eenmaal veroverd dan ben je heer en meester over de stad.

De belofte in vs. 18 zullen gezegend worden alle volken van de aarde zien we terug in de rede van Petrus (Hand. 3:25) en Paulus (Gal. 3:8, 16) waaruit blijkt dat dit in vervulling is gegaan door Jezus Christus.

Tot slot lezen we nogmaals dat Abraham en Izak samen terug gaan naar Beersheba, samen gingen ze op weg naar Moriah om gehoorzaam te zijn aan de opdracht van God. Nu mogen ze samen teruggaan met nogmaals een onder ede gegeven belofte van God dat ze gezegend zullen zijn.


Tags: Abraham, Bijbelstudie, Genesis, Izaäk
Gerelateerde onderwerpen: Abraham, Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin