Handelingen 24:14

SVMaar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;
Steph ομολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω θεω πιστευων πασιν τοις κατα τον νομον και τοις προφηταις γεγραμμενοις
Trans.omologō de touto soi oti kata tēn odon ēn legousin airesin outōs latreuō tō patrōō theō pisteuōn pasin tois kata ton nomon kai tois prophētais gegrammenois

Algemeen

Zie ook: Christenen, Sekte, Weg (mensen v.d.)

Aantekeningen

Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομολογω
beken ik

-
δε
Maar
τουτο
dit
σοι
-
οτι
dat
κατα
ik naar
την
wat
οδον
dien weg
ην
welken
λεγουσιν
noemen

-
αιρεσιν
zij sekte
ουτως
alzo
λατρευω
diene

-
τω
-
πατρωω
der vaderen
θεω
den God
πιστευων
gelovende

-
πασιν
alles
τοις
-
κατα
in
τον
-
νομον
de wet
και
en
τοις
-
προφηταις
de profeten
γεγραμμενοις
geschreven is

-

Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!