Mattheus 7:12

SVAlle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
Steph παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται
Trans.panta oun osa an thelēte ina poiōsin ymin oi anthrōpoi outōs kai ymeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

Algemeen

Zie ook: Gulden regel, Uitdrukkingen en gezegden
Lukas 6:31

Aantekeningen

Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo;
want dat is de wet en de profeten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντα
Alle
ουν
dan
οσα
die
αν
-
θελητε
gij wilt

-
ινα
dat
ποιωσιν
zouden doen

-
υμιν
-
οι
-
ανθρωποι
de mensen
ουτως
alzo
και
ook
υμεις
gij
ποιειτε
doet

-
αυτοις
hun
ουτος
dat
γαρ
want
εστιν
is

-
ο
-
νομος
de wet
και
en
οι
-
προφηται
de profeten

Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!