Lukas 13:32

SVEn Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden [dage] worde Ik voleindigd.
Steph και ειπεν αυτοις πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη ιδου εκβαλλω δαιμονια και ιασεις επιτελω σημερον και αυριον και τη τριτη τελειουμαι
Trans.kai eipen autois poreuthentes eipate tē alōpeki tautē idou ekballō daimonia kai iaseis epitelō sēmeron kai aurion kai tē tritē teleioumai

Algemeen

Zie ook: Demonen, Vos

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden [dage] worde Ik voleindigd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
πορευθεντες
Gaat heen

-
ειπατε
en zegt

-
τη
-
αλωπεκι
vos
ταυτη
-
ιδου
Zie

-
εκβαλλω
uit

-
δαιμονια
duivelen
και
en
ιασεις
gezond
επιτελω
maak

-
σημερον
heden
και
en
αυριον
morgen
και
en
τη
-
τριτη
ten derden
τελειουμαι
worde Ik voleindigd

-

En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden [dage] worde Ik voleindigd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!