Markus 1:2

SVGelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.
Steph ωσ γεγραπται εν τοισ προφηταισ ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
Trans.ōs̱ gegraptai en tois̱ prophētais̱ idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat
Maleachi 3:1, Mattheus 11:10, Lukas 7:27

Aantekeningen

Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
εν
in
τοις
-
προφηταις
de profeten
ιδου
Ziet

-
εγω
Ik
αποστελλω
zend

-
τον
-
αγγελον
engel
μου
Mijn
προ
voor
προσωπου
aangezicht
σου
Uw
ος
die
κατασκευασει
heen bereiden zal

-
την
-
οδον
weg
σου
Uw
εμπροσθεν
voor
σου
-

Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!