Doop (v. Johannes)

Zie ook: Doop,

Onder de doop van Johannes wordt verstaan een doop tot bekering welke werd uitgevoerd door Johannes de Doper of zijn discipelen.

Inhoud

Bijbel

De reinigingsrite waardoor de mensen, na belijdenis van hun zonden verplicht waren tot een morele hervorming, vergeving van hun zonden verkregen en konden delen in de voordelen van het koninkrijk van de Messias dat weldra een aanvang zou nemen. Dit was een geldige christelijke doop, aangezien dit de enige doop was die de apostelen ontvingen en er nergens verteld wordt dat zij na Pinksteren ooit opnieuw gedoopt werden.

Verschil met de doop van Jezus

De doop van Johannes was er een van bekering (Mat.3:11), waarbij een belijdenis van zonden werd gedaan en men trachtte om die zonden niet meer te doen.

Jezus gaf opdracht om te dopen "in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest" (Mat. 28:19), we zien dan ook dat dit een doop is ter bevestiging van het geloof. Waarbij de nadruk ligt dat we door Jezus zijn wedergeboren (Joh. 3:3). Daarnaast is er nog een groot verschil, de frase "in de naam van…" betekent op wiens autoriteit wordt gedoopt. Johannes kon niet dopen "in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest" omdat hij Jezus als Zoon nog niet kende (Joh. 14:6). De doop wordt dan ook veelvuldig aangeduid als verbonden met 'de naam van Jezus', en het bekende 'in Christus' bij Paulus moet worden verstaan als 'binnen het lichaam van Christus', waar andere regels gelden dan 'buiten Christus'.


Aangemaakt 26 februari 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!