Strand, Oever
αἰγιαλός G123 "zeekust, strand", חוֹל H2344 "zand, feniks, strand",

Zie ook: Beeldbank, Zee,

Strand, oever

Inhoud

Bijbel

Vaak wordt zand wat op het strand ligt genoemd in een vergelijking dat iets ontelbaar is. Zo lezen we dat Jozef koren bijeenbracht "als het zand bij de zee" (Gen. 41:49). Ook van grote legers wordt gezegd dat ze ontelbaar zijn als het zand (Joz. 11:4; Richt. 7:12; 1 Sam. 13:5; 2 Sam. 17:11; 1 Kon. 4:20).


Koop nu