Vondeling
ἔκθετος G1570 "uitgeworpen", ἐκτίθημι G1620 "tentoonstellen",

Zie ook: Kindersterfte, Wees,

Een vondeling is een baby of jong kind dat door zijn of haar ouders (of alleenstaande moeder) wordt achtergelaten, meestal omdat ze niet voor het kind kunnen of willen zorgen.

Inhoud

Bijbel

Mozes te vondeling gelegdIn de Bijbel lezen we dat Jochebed haar zoontje Mozes in een biezen mandje bij de Nijl te vondeling legt (Exod. 2:3). Hoewel we hier niet in de strikte zin van vondeling kunnen spreken daar in Exod. 1:22 wordt gesteld dat het bevel van de farao was "Alle zonen, die geboren worden, zult gij in de rivier werpen", vandaar dat in Hebreeën we lezen dat de ouders van Mozes "vreesden het gebod des konings niet" (Hebr. 11:23)

Ook de profeet Ezechiël beschrijft symbolisch Israël als een "vondeling" (Ezech. 16:5; cf. aantekening NBV "Een arm, naakt vondelingetje, een ongewenst meisje, verstoten en aan haar lot overgelaten, wordt liefderijk verzorgd, tot vrouw genomen en aangekleed als een koningin. Dat deed God uit liefde voor zijn volk"), hoewel we ook hier strikt genomen niet over een vondeling kunnen spreken daar de intentie was dat de "baby Israël" op het veld werd weggegooid (וַֽתֻּשְׁלְכִ֞י אֶל־פְּנֵ֤י הַשָּׂדֶה֙ watušələḵî ’el-pənê haśśāḏeh) om daar dood te gaan omdat het niet aan de maatstaven voldeed (een gangbaar iets in de oudheid, cf. Gen. 21:15; Hand. 7:19).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!