Hervormingsdag

Zie ook: Feesten en rouwdagen,

Hervormingsdag of Reformatiedag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de kerk van Rome en is het begin van de Reformatie.

Inhoud

Ontstaan

Volgens Philip Melanchthon was 31 oktober 1517 de dag waarop de Duitse monnik Martin Luther zijn vijfennegentig stellingen spijkerde op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, Duitsland. Historici en andere experts op dit onderwerp beweren dat Luther met opzet Halloween heeft gekozen om de aandacht van gewone mensen te trekken, hoewel dat nooit is bewezen. Beschikbare gegevens suggereren dat 31 oktober de dag was waarop Luther zijn werk stuurde naar Albert van Brandenburg, de aartsbisschop van Mainz. Dit is geverifieerd; tegenwoordig wordt het beschouwd als het begin van de Reformatie naast het onbevestigde (Melanchthon lijkt daar de enige bron voor te zijn) spijkeren van de vijfennegentig stellingen / grieven aan de deur van de Slotkapel op dezelfde datum.

De herdenkingsdag is belangrijk voor zowel de Lutherse als de Calvinistische kerken, hoewel ook andere protestantse gemeenschappen deze dag herdenken. Tijdens deze dag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking en de reformatie van Luther, daarnaast wordt tijdens de kerkdiensten veelal gepreekt uit de brieven van Paulus, in het bijzonder de Brief aan de Romeinen van Paulus.

De Rooms-katholieke kerk erkende het pas recent en stuurt haar officiële vertegenwoordigers vaak in oecumenische geest naar verschillende herdenkingsevenementen die door protestanten worden gehouden. Het is wettelijk en officieel erkend in sommige staten van Duitsland en soevereine landen van Slovenië en Chili. Daarnaast bieden landen als Zwitserland en Oostenrijk bijzonderheden in wetten die betrekking hebben op protestantse kerken, terwijl ze het niet officieel een nationale feestdag noemen.


Aangemaakt op 1 november 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!