Markus 3:8

SVEn van Jeruzalem, en van Idumea, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem.
Steph και απο ιεροσολυμων και απο της ιδουμαιας και περαν του ιορδανου και οι περι τυρον και σιδωνα πληθος πολυ ακουσαντεσ οσα εποιει ηλθον προς αυτον
Trans.kai apo ierosolymōn kai apo tēs idoumaias kai peran tou iordanou kai oi peri tyron kai sidōna plēthos poly akousantes̱ osa epoiei ēlthon pros auton

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Jordaan, Sidon (plaats), Tyrus

Aantekeningen

En van Jeruzalem, en van Idumea, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
en
απο
van
ιεροσολυμων
Jeruzalem
και
en
απο
van
της
-
ιδουμαιας
Iduméa
και
en
περαν
over
του
-
ιορδανου
de Jordaan
και
en
οι
-
περι
die omtrent
τυρον
Tyrus
και
en
σιδωνα
Sidon
πληθος
menigte
πολυ
een grote
ακουσαντες
gehoord hebbende

-
οσα
hoe grote dingen
εποιει
Hij deed

-
ηλθον
kwamen

-
προς
tot
αυτον
Hem

En van Jeruzalem, en van Idumea, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!