G473 ἀντί
anti, tegenover, tegen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 22x voor in 13 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

anti,

1) "tegenover, in plaats van", Lat. ante; 1a) van een plaats "tegenover, tegen" (Homer, Iliad, 21.481); 1b) van tijd ἀντὶ νυκτός "dezelfde nacht" (SIG1025.43 (Cos)); ἀντὶ ϝέτεος (GDI2561 A45 (Delph.)); ἀντ᾽ ἐνιαυτοῦ (IG5(2).266.8 (Mantinea, i v.C.)); 1c) "in plaats van", αντι ιχθυος οφιν voor een vis een slang (Luk. 11:11), ος αντι βρωσεως μιας απεδοτο τα πρωτοτοκια αυτου die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf (Hebr. 12:16); 1d) als vergelijking οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος oog om oog, tand om tand (Mat. 5:38), χαριν αντι χαριτος genade voor genade (Joh. 1:16); 2) in samenstellingen 2a) "tegenover, tegenover", zoals ἀντιβαίνω, ἀντίπορος; 2b) "tegen, in tegenstelling tot", als ἀντιλέγω, ἀντίβιος; 2c) "tegen elkander, onderling", als ἀντιδεξιόομαι; 2d) "in ruil daarvoor", als ἀντιβοηθέω; 2e) "in plaats van", zoals ἀντιβασιλεύς, ἀνθύπατος; 2f) "die gelijk is aan", als Ἀντίπας G493 Antipas (Opb. 2:13), Ἀντιπατρίς G494 Antipatris (Hand. 23:31), ἀντίθεος, ἀντίπαις, ἀντίδουλος; 2g) "overeenkomstige, teller", als ἀντίφορτος, ἀντίτυπος


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἀντί (the ι is elided only in ἀνθ᾽ ὧν), prep. c. gen. (cf. MM, VGT, s.v.); 1. prop, in local sense, over against, opposite, hence; 2. instead of, in place of, for (Hom., etc.): Mt 5:38 17:27, Lk 11:11, I Co 11:15, He 12:2; c. artic. inf. (cl.), Ja 4:15; of succession, Mt 2:22; χάριν ἀ. χάριτος, Jo 1:16 (M, Pr., 100); of price in exchange, He 12:16; λύτρον ἀ. πολλῶν, Mt 20:28, Mk 10:45 (M, Pr., 105); of requital, Ro 12:17, I Th 5:15, I Pe 3:9 (cf. Wi 11:15); ἀνθ᾽ ὧν, because, Lk 1:20 19:44, Ac 12:23, II Th 2:10 (cl., LXX for אֲשֶׁר H834 תַּחַת H8478); id. therefore (cl., LXX), Lk 12:3; ἀ. τούτου (LXX for עַל־כֵּן H5921,H3653), Eph 5:31. As a prefix, ἀντι- (before vowels ἀντ-, ἀνθ᾽- (a) over against, ἀντιπέραν; (b) co-operation, ἀντιβάλλειν; (c) requital, ἀντιμισθία; (d) opposition, ἀντίχριστος; (e) substitution, ἀνθύπατος. Compounds of ἀ. usually govern dat. (Bl., § 37, 7).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀναντίῤῥητος G368 "onweerlegbaar"; Grieks ἀνθίστημι G436 "tegenstand bieden"; Grieks ἀνθομολογέομαι G437 "erkennen, wederkerig overeenkomen"; Grieks ἀνθύπατος G446 "stadhouder"; Grieks ἀνταγωνίζομαι G464 "strijden (tegen)"; Grieks ἀντάλλαγμα G465 "losgeld, geruilde (het)"; Grieks ἀνταναπληρόω G466 "plaatsvervanger"; Grieks ἀνταποδίδωμι G467 "terugbetalen, vergelden"; Grieks ἀνταποκρίνομαι G470 "tegenspreken"; Grieks ἀντέπω G471 "tegenspreken"; Grieks ἀντέχομαι G472 "tegenhouden, weerstand bieden, verdragen"; Grieks ἀντιβάλλω G474 "werpen (op zijn beurt)"; Grieks ἀντιδιατίθεμαι G475 "tegenstribbelen, terugslaan"; Grieks ἀντίδικος G476 "tegenpartij"; Grieks ἀντίθεσις G477 "tegenstelling"; Grieks ἀντικαθίστημι G478 "tegenover iets stellen"; Grieks ἀντικαλέω G479 "uitnodigen (op zijn beurt)"; Grieks ἀντίκειμαι G480 "tegenovergesteld zijn"; Grieks ἀντικρύ G481 "tegenover, tegengesteld"; Grieks ἀντιλαμβάνομαι G482 "vasthouden"; Grieks ἀντιλέγω G483 "tegensprekenm betwisten"; Grieks ἀντιλοιδορέω G486 "terugschelden, smalen"; Grieks ἀντίλυτρον G487 "losprijs"; Grieks ἀντιμετρέω G488 "vergelden"; Grieks ἀντιμισθία G489 "loon, vergelding"; Grieks ἀντιπαρέρχομαι G492 "voorbijgaan (aan de overkant)"; Grieks Ἀντίπας G493 "Antipas"; Grieks ἀντιπέραν G495 "tegenoverliggende kant"; Grieks ἀντιπίπτω G496 "tegemoet vallen"; Grieks ἀντιστρατεύομαι G497 "militaite expeditie ondernemen"; Grieks ἀντιτάσσομαι G498 "verzetten (zich)"; Grieks ἀντίτυπον G499 "tegenhanger"; Grieks ἀντίχριστος G500 "antichrist"; Grieks ἀντοφθαλμέω G503 "weerspannig zijn"; Grieks ἄνω G507 "noordwaarts, windstreken, boven (naar)"; Grieks ἀπαντάω G528 "ontmoeten"; Grieks ἔναντι G1725 "voor, tegenover"; Grieks καταντάω G2658 "aankomen, arriveren"; Grieks συναντάω G4876 "ontmoeten"; Grieks ὑπαντάω G5221 "upantaw";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen