G4717 σταυρόω
kruisigen, palissaderen, staken in de grond drijven
Taal: Grieks

Onderwerpen

Kruis, Kruisiging,

Statistieken

Komt 46x voor in 9 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

stayroo̱, ww., van σταυρός G4716; TDNT 7:581,1071


1) "omheinen met palen", "palissaderen" (Thucydides, Histories, 7.25, 6.100); 2) kruisigen (Mat. 20:19; Polybius, Histories, 1.86.4); 2a) metaf., ς. τὴν σάρκα "kruisig het", "vernietig zijn kracht" (Gal. 5:24, 6:14)


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

σταυρόω, -ῶ (< σταυρός), [in LXX: Es 7:9 (תּלה H8518), Es 8:13 * ;] 1. to fence with pales, impalisade (Thuc.). 2. In late writers (Polyb., FlJ; but ἀνασταυρόω is more common) to crucify: c. acc. pers., Mt 20:19 23:34 26:2 27:22 ff. 28:5, Mk 15:16 ff. 16:6, Lk 23:21, 23, 33 24:7, 20, Jo 19:6 ff., Ac 2:36 4:10, I Co 1:13, 23 2:2, 8, II Co 13:4, Ga 3:1, Re 11:8; metaph., Ga 5:24 6:14.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

σταυρ-όω,
  (σταυρός) fence with pales, Thucydides Historicus 7.25; σ. τὰ βάθη ξύλοις Diodorus Siculus Historicus 24.1 :—passive, Thucydides Historicus 6.100.
__II crucify, Polybius Historicus 1.86.4, NT.Matt.20.19, Critodem. in “Catalogus Codicum Astrologorum” 8(4).200: metaph., σ. τὴν σάρκα crucify it, destroy its power, NT.Gal.5.24, compare 6.14: ἧλος ἐσταυρωμένος nail from a cross, as amulet, Asclepiades Junior Medicus cited in Alexander Trallianus Medicus 1.15.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀνασταυρόω G388 "kruisigen"; Grieks σταυρός G4716 "kruis, paal (puntige)"; Grieks συσταυρόω G4957 "kruisigen (tegelijkertijd)";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken