Jakob
Ἰακώβ G2384 "Jakob", יַעֲקֹב H3290 "Jakob", יִשְׂרָאֵל H3478 "Israël, Jakob",

Zie ook: Artikelen Blog, Aartsvaders -moeders, Israel (persoon), Personen, Namen,

Jakob, meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Zoon van Izaäk en Rebekka

Had 12 zoons en een dochter die Dina heette. In Gen. 37:35 en Gen 46:7 (Dr. Alexander Klein, Jacob’s Daughters) lezen we dat hij meerdere dochters had, welke niet bij naam worden genoemd in de Bijbel.

Overzicht kinderen:
Van Lea: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon, Dina
Van Rachel: Jozef, Benjamin.
Van Bilha: Dan, Naftali
Van Zilpa: Gad, Aser

Vader van Jozef

De vader van Jozef die met Maria, de moeder van Jezus, was getrouwd (Mat. 1:16).


Terminologie

יַעֲקֹב H3290 persoonsnaam "Jakob", van עָקַב H6117 "hiel"; betekenis "hiel - vasthouder" (zie Gen. 25:26), "hij hield een hiel vast" (Dr. M. Reisel, p. 129), hielvasthouder in de betekenis van "iemand die zijn eigen sporen volgt, verraderlijk, bedrieglijk"  (E. Klein, p.481-482),  "one that takes by the heel; a supplanter" (Broers; Gesenius; D. Harper, Online Etymology Dictionary, lemma Jacob) vandaaruit een "verdringer", soms "hielenlichter" in de betekenis van bedrieglijk en niet van vertrekken, vandaar dat Ezau daar later nog een opmerking over maakt (Gen. 27:36).

Fokkelman heeft de alternatieve verklaring dat Jakob een afkorting zou zijn van Yaqob-el en dan "God zal beschermen" of "Moge God beschermen" betekent (P. Fokkelman, Narrative Art in Genesis: Specimens of Stylistic and Structural Analysis, [2004], p. 91), hij verwijst dan naar Hyksos-leider met de naam Yaqob-el of Yaqob-har (17de-16de eeuw v.C.).

Zie verder de woordstudie יַעֲקֹב H3290 "Jakob".


Chronologie

Overzicht van gebeurtenissen van Jakob, de data zijn vanaf zijn geboorte gerekend:

0 Geboorte Gen 25:26
40 Esau trouwt met Hitt. vrouwen Gen 26:34; 27:46
41 Vlucht van Jakob Gen 27:41-28:5
42-56 Jakob trouwt met Lea/Rachel  
56-62 Dienst van 6 jaar Gen 31:38,41
62- Jakab vertrek/vlucht naar Kanaän Gen 31:3ev.
- Dood Izaák Gen 35:29
130 Jakob in Egypte Gen 46:9
147 Dood Jakob Gen 47:28

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!