Ziel
ἔνειμι G1751 "ziel", ἔσωθεν G2081 "binnen, binnen uit, ziel", ψυχή G5590 "adem, levensadem. ziel, psyche, Psychologie", נֶפֶשׁ H5315 "ziel, leven (adem des)",

Onstoffelijk beginsel waarop het leven (van mens, dier of plant) berust, levensbeginsel, levenskracht (WNT).

Inhoud

Bijbel


Terminologie

Het Griekse ψυχή G5590 psu'che, waarvan ons woord psychologie is afgeleid. Hierbij is psychologie de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Het Hebreeuwse נֶפֶשׁ H5315 nephesh "adem" slaat meer op iets (mens/dier) dat leeft en heeft dus een iets andere betekenis dan het Griekse psu'che.


Christendom

Watchman Nee gaf als samenvattende definitie "de ziel is de plaats van de persoonlijkheid. De wil, het intellect en de emoties van de mens zetelen daar. Zoals de geest wordt gebruikt om te communiceren met de geestelijke wereld en het lichaam met de natuurlijke wereld, zo staat de ziel daartussen en oefent zijn kracht om te onderscheiden en te beslissen of de geestelijke, dan wel de natuurlijke wereld zal regeren. Ook staat de mens soms onder het bestuur van de ziel door haar intellect, om zo een ideologische wereld te scheppen, die regeert. Om de geest te laten heersen, moet de ziel zijn toestemming geven; anders is de geest hulpeloos om de ziel en het lichaam te besturen. Maar deze beslissing is aan de ziel, want daarin woont de persoonlijkheid van de mens" (Watchman Nee, De Geestelijke Mens, hfd. 1)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!