LHBTI, LGBT

Zie ook: Homofilie, Seks,

LHBTI is een afkorting voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen. Ook wel in het Engels LGBT (=lesbian, gay, bisexual, and transgender) genoemd. Het is een verzamelnaam welke halverwege de 20ste eeuw ontstond en waar daarna diverse andere seksuele geaardheden zijn toegevoegd, vandaar dat steeds vaker de afkorting LGBT+ wordt gebruikt en waarmee dan alle seksuele geaardheden mee worden bedoeld.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt niet deze terminologie gebruikt en al helemaal niet in de definitie van genderidentiteit, waarmee iemands persoonlijke beleving van zijn of haar geslacht (welke dan niet diens biologisch geslacht is) wordt bedoeld.

Bij de eerste beschrijving van de mens lezen we dat God ze "naar Ons beeld" (Gen. 1:26) schiep, met daarna de plastische beschrijving "man en vrouw schiep Hij ze" (Gen. 1:27), letterlijk זָכָר "mannelijk" (van זכר "herinnering" nl. van de ouders), wat in normaal taalgebruik de betekenis heeft van "penis", en נְקֵבָה "vrouwelijk" van נקב "gat, vulva".

Een eerste beschrijving waarin diverse kenmerken van de LGBT+ worden genoemd is de passage in Leviticus 18:20-23 en waar het in één reeks met gruwelen als overspel, kindoffer, homofilie en bestialiteit wordt genoemd. Ook een passage als Deuteronomium 23:1 "Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de HEER" (NBV), laat zien dat operaties zoals bij transseksuelen niet is geaccepteerd, omdat dit, zoals de Kanttekeningen stellen: "eensdeels, omdat zodanigen gemeenlijk kleinhartig zijn; anderdeels, omdat het tot verwijt en kleinachting van het ambt zou kunnen strekken".


Beschrijving

De benaming is een overkoepeling van diverse seksuele voorkeuren welke halverwege de jaren negentig van de 20ste eeuw werd verzonnen toen de homobeweging zich verenigde met de gemeenschap van biseksuelen. Sindsdien zijn er werden steeds meer letters toegevoegd, afhankelijk van de seksuele voorkeur die men heeft.

Onderzoek van oa. psychiater Joost à Campo in 2000 gaf aan dat gendertransformatie een overlap blijkt te zijn met andere psychiatrische problematieken waaronder een waan die voortkomt uit schizofrenie of een psychose (Zembla, 19 december 2018).


Aangemaakt op 3 juni 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!