Michael (engel)
Μιχαήλ G3413 "Michael", מִיכָאֵל H4317 "Michael",

Zie ook: Aartsengelen, Engelen,

Doorverwijspagina Zie Michaël (doorverwijspagina) voor andere artikelen met Michaël.

Michaël (Hebreeuws מִיכָאֵל H4317, Grieks Μιχαήλ G3413), een van de aartsengelen.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we Michaël als eerste keer tegen in het boek Daniël waar hij voor Israël strijdt (Dan. 10:13, 21; 12:1) en als een van de belangrijkste vorsten wordt genoemd (Dan. 10:13) en waaruit we moeten concluderen dat er nog meer aartsengelen zijn. Dit houdt in dat hij niet God zelf is, maar een van zijn engelen omdat God omnipotent is.

In het Nieuwe Testament lezen we dat hij twistte met satan over het lichaam van Mozes (Jud. 1:9) en dat hij een aartsengel wordt genoemd. De twist met satan vinden we niet verder terug in de Bijbel (cf. Deut. 34:5-6), volgens kerkvader Clemens Alexandrinus wordt hierover gesproken in het apocriefe geschrift Assumtio Moyseos ("de Hemelvaart van Mozes"), echter in de gedeelten die heden ten dage van dit geschrift zijn overgeleverd bevatten deze tekst niet (zie Johannes Tromp, The Assumption of Moses: a critical edition with commentary, p. 270 die uitgaat dat het in het laatste gedeelte van Assumtio Moyseos heeft gestaan). Sommigen zien hierin een verwijzing naar Zacharia 3:1-2.

Een laatste keer wordt hij genoemd in Openbaring, als hij met de engelen strijdt tegen de draak (Opb. 12:7).

Sommigen willen in Jozua 5:14 "de Vorst van het heir des HEEREN" Michaël zien, waarbij "Vorst" dan slaat op dat het een aartsengel is, echter in de LXX wordt dit niet vertaald als aartsengel en men kan dit alleen maar zien als een latere redactie (van christenen) op het Oude Testament (K. v. Toorn, p. 570).


Terminologie

Michaël van het Grieks Μιχαήλ G3413, uit het Hebreeuws מִיכָאֵל H4317, samengesteld uit מִי H4310 "wie", כִּי H3588 "is als" en אֵל H410 "God". Met als betekenis "Wie is als God".


Folklore en pseudowetenschap

Volgens Joodse bronnen wordt de aartsengel Michaël soms als heerser van Mercurius vermeld (Abraham Avenar, in Münster, "Calendar Hebræorum," Basel, 1527), terwijl anderen hem als heerser van Saturnus zien (Sefer Razi'el, pp. 8a, 17b).

Zowel de Jehovah getuigen als evangelist Ab Klein Haneveld zijn van mening dat Michaël een pre- en post-incarnatie is van Jezus (JW.org, Who Is Michael the Archangel?; Ab Klein Haneveld, Michaël en Zijn engelen, Bijbels Panorama; Ab Klein Haneveld, De “opname” van de Gemeente, p. 29). Dit komt niet overeen met de beschrijving in Daniël dat Michaël een van de vorsten is (Dan. 10:13; zie hierboven alinea Bijbel) en waaruit we moeten concluderen dat er nog meer aartsengelen zijn en dat om die reden hij dus niet gelijk is aan Jezus die het volledige bevel over alle engelenlegers voert (Mat. 24:31; 26:53). Ook de verwijzing naar 1 Thessalonicensen 4:16, waar volgens hen gezegd wordt dat Christus een aartsengel is, snijdt geen hout daar in dat geval Christus ook een bazuin zou zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!