P.Berol. 13269

Zie ook: Kerst, Kerstfeest, Kerstmis, Manuscripten (doorverwijspagina),

P.Berol. 13269, is een papyrus welke gaat over de geboorte van Christus uit de 9de-10de eeuw.

Inhoud

Beschrijving

De papyrus werd in eerste instantie gedateerd uit de 7de eeuw (C. Schmidt & W. Schubart, BKT VI 6.2, p. 118), echter later door Mihálykó gedateerd uit de 9de – 10de eeuw (Mihálykó, The christian liturgical papyri, p. 289). De hoogte is 25 cm en de breedte 10 cm, aan de andere kant is een Arabische tekst. Het is afkomstig uit Egypte en in het Grieks geschreven. Het bevindt zich nu in het Staatliche Museen in Berlijn.

De papyrus behandelt het kerstevangelie welke we in Lukas 2:814 vinden. Het opschrift geeft aan hoe deze hymne melodisch moet worden uitgevoerd (nl. op alpha en delta toon). Het handschrift is fijn, duidelijk en helt iets naar rechts. Nomina sacra zoals de naam van Christus of het woord "God" zijn afgekort, een gebruikelijk kenmerk voor christelijke teksten. De hymne vertoont verder verschillende tekstuele verbasteringen en grammaticale fouten. Verder is opvallend dat de engel hier als 'lichaamsloze' wordt beschreven.

Tekst

 1. εις αʼ δʼ
 2. Ἐν Βηθλεὲμ ποιμένης ἀγ-
 3. ραυλοῦντες ἄγγελος τοῦ θ[εο]ῦ
 4. αὐτὴν εὐεγγελίσατο τὸν τόκον
 5. τοῦ Ἐμμανουὴλʼ κ[αὶ] ποιμένης
 6. περιλάμψας τὴν δόξαν κ[υρίο]υ
 7. κ]αὶ] ἶπεν· μὴ φοβῖσθε ἀσώματος
 8. ἐκύρισεν αὐτ̣ῖς μεγάλης χαρᾶς
 9. ἥτις ἐστὶν παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι
 10. ἐτέχθη τὸν βασιλέαν Χ[ριστὸ]ν
 11. κ[αὶ] σ[ωτῆ]ρα θ[εὸ]ν σήμερον ἐν πόλει
 12. Δ[αβὶ]δ εἱμῖς σὺν ἀγγέλος τε.
 13. Δόξα ἐν ἡψίστις θ[εο]ῦ κ[αὶ] ἐπὶ κῆς

Vertaling

 1. In alpha en delta
 2. In Bethlehem woonden herders
 3. buiten de deur een engel van G[o]d
 4. verkondigde het goede nieuws, de geboorte
 5. van Emmanuel, e[n] de herders
 6. straalden rond de heerlijkheid van de H[ee]r
 7. en de lichaamloze zei: Wees niet bang.
 8. Hij kondigde hun grote vreugde aan
 9. die aan het gehele volk is, dat
 10. de Koning, Christus, was geboren.
 11. E[n] R[edde]r G[o]d vandaag in de stad
 12. van D[avi]d. Wij en de engel [zingen]:
 13. Glorie in de hoogste aan G[o]d en op de aarde

Externe links


Aangemaakt 20 december 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!