1 Corinthiers 5:11

SVMaar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, [namelijk] indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.
Steph νυνι δε εγραψα υμιν μη συναναμιγνυσθαι εαν τις αδελφος ονομαζομενος η πορνος η πλεονεκτης η ειδωλολατρης η λοιδορος η μεθυσος η αρπαξ τω τοιουτω μηδε συνεσθιειν
Trans.nyni de egrapsa ymin mē synanamignysthai ean tis adelphos onomazomenos ē pornos ē pleonektēs ē eidōlolatrēs ē loidoros ē methysos ē arpax tō toioutō mēde synesthiein

Algemeen

Zie ook: Afgoden, Lastering
Numeri 12:14, Mattheus 18:17, 2 Thessalonicensen 3:14, 2 Johannes 1:10

Aantekeningen

Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, [namelijk] indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νυν
-
δε
Maar
εγραψα
geschreven

-
υμιν
heb ik
μη
dat gij niet
συναναμιγνυσθαι
zult vermengen

-
εαν
indien
τις
iemand
αδελφος
een broeder
ονομαζομενος
genaamd zijnde

-
η
is, of

-

-
πορνος
een hoereerder
η
of
πλεονεκτης
een gierigaard
η
of
ειδωλολατρης
een afgodendienaar
η
of
λοιδορος
een lasteraar
η
of
μεθυσος
een dronkaard
η
-
αρπαξ
een rover
τω
-
τοιουτω
dat gij met zodanig een
μηδε
ook niet
συνεσθιειν
zult eten

-

Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, [namelijk] indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!