Openbaring 21:8

ABDe laffen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, prostituees, tovenaars, afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel in de brandende poel van vuur en zwavel, hetgeen de tweede dood is.
SVMaar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Steph δειλοισ δε και απιστοις και εβδελυγμενοις και φονευσιν και πορνοις και φαρμακευσιν και ειδωλολατραις και πασιν τοις ψευδεσιν το μερος αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη πυρι και θειω ο εστιν δευτεροσ θανατος
Trans.deilois̱ de kai apistois kai ebdelygmenois kai phoneusin kai pornois kai pharmakeusin kai eidōlolatrais kai pasin tois pseudesin to meros autōn en tē limnē tē kaiomenē pyri kai theiō o estin deuteros̱ thanatos

Algemeen

Zie ook: Leugenaar, Moordenaar, Opstanding (laatst der dagen), Prostitutie, Tovenaars / Heksen, Zwavel
Openbaring 20:14, Openbaring 20:15, Openbaring 22:15

Aantekeningen

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοις
hetwelk
δε
Maar
δειλοις
den vreesachtigen
και
en
απιστοις
ongelovigen
και
en
αμαρτωλοις
-
και
en
εβδελυγμενοις
gruwelijken

-
και
en
φονευσιν
doodslagers
και
en
πορνοις
hoereerders
και
en
φαρμακοις
-
και
en
ειδωλολατραις
afgodendienaars
και
en
πασιν
al
τοις
-
ψευδεσιν
den leugenaars
το
-
μερος
deel
αυτων
is hun
εν
in
τη
-
λιμνη
den poel
τη
-
καιομενη
daar brandt

-
πυρι
van vuur
και
-
θειω
sulfer
ο
die
εστιν
is

-
ο
-
θανατος
dood
ο
-
δευτερος
de tweede

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!