Filippenzen 4:3

SVEn ik bid ook u, gij [mijn] oprechte metgezel, wees dezen [vrouwen] behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.
Steph και ερωτω και σε συζυγε γνησιε συλλαμβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης
Trans.kai erōtō kai se syzyge gnēsie syllambanou autais aitines en tō euangeliō synēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn synergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

Algemeen

Zie ook: Boek (des levens), Clemens, Evangelisatie, Lydia (persoon)
Exodus 32:32, Psalm 69:29, Handelingen 16:15, Openbaring 3:5, Openbaring 20:12, Openbaring 21:27

Aantekeningen

En ik bid ook u, gij [mijn] oprechte metgezel, wees dezen [vrouwen] behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ναι
-
ερωτω
ik bid

-
και
En
σε
-
συζυγε
metgezel
γνησιε
gij oprechte
συλλαμβανου
wees

-
αυταις
dezen
αιτινες
die
εν
in
τω
-
ευαγγελιω
het Evangelie
συνηθλησαν
gestreden hebben

-
μοι
met mij
μετα
met
και
ook
κλημεντος
Clemens
και
ook
των
-
λοιπων
de andere
συνεργων
medearbeiders
μου
mijn
ων
welker
τα
-
ονοματα
namen
εν
zijn in
βιβλω
het boek
ζωης
des levens

En ik bid ook u, gij [mijn] oprechte metgezel, wees dezen [vrouwen] behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!