Hebreeen 1:5

SVWant tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
Steph τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε και παλιν εγω εσομαι αυτω εις πατερα και αυτος εσται μοι εις υιον
Trans.tini gar eipen pote tōn angelōn yios mou ei sy egō sēmeron gegennēka se kai palin egō esomai autō eis patera kai autos estai moi eis yion

Algemeen

Zie ook: Chiasme, Engelen
2 Samuel 7:14, 1 Kronieken 22:10, Psalm 2:7, Handelingen 13:33, Hebreeen 5:5

Aantekeningen

Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τινι
tot wien
γαρ
Want
ειπεν
gezegd

-
ποτε
heeft Hij ooit
των
-
αγγελων
van de engelen
υιος
Zoon
μου
Mijn
ει
zijt

-
συ
Gij
εγω
heb ik
σημερον
heden
γεγεννηκα
gegenereerd

-
σε
-
και
en
παλιν
wederom
εγω
Ik
εσομαι
zijn

-
αυτω
zal Hem
εις
tot
πατερα
een Vader
και
En
αυτος
-
εσται
zijn

-
μοι
Hij zal Mij
εις
tot
υιον
een Zoon

Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!