Muziek
συμφωνία G4858 "muziek", זְמָר H2170 "muziek, muziekinstrumenten",

Zie ook: Artikelen Blog, Liederen, Muziek (H.Geest), Muziekinstrumenten, Zingen,

Op onze weblog staan een aantal liederen van Bijbelverzen (ook op ons YouTube kanaal kunt u er een aantal vinden).

Inhoud

Bijbel

Tijdens de Exodus

Een belangrijke vermelding over afgodische muziek is die van de reidans en beurtzang voor het gouden kalf (Ex. 32:18) en omdat dit een religieuze aangelegenheid was zou je verwachten dat ook bij de eredienst rondom de tabernakel soortgelijke vermeldingen zijn. Het is echter opvallend dat op de belletjes aan de zoomen van de hogepriester (Ex. 28:33-34) en het blazen op de sjofar tijdens Rosh HaShana (Lev. 23:24) is er nog maar één passage waar aandacht wordt besteed aan religieuze muziek.

De zilveren trompetten (Num. 10:2ev.) waarop de priesters bliezen werden gebruikt tijdens offerceremonies (Num. 10:10), maar uit de context blijkt dat deze voornamelijk dienden voor andere doelen zoals het geven van signalen tijdens oorlogssituaties (Num. 10:9), en als signaal bij het opbreken van het kamp (Num. 10:5-6). Uit dit laatste blijkt dat de Exodus, ondanks het vele gemor, een goed georganiseerd gebeuren was.

Sommige geleerden menen dat er tijdens de Exodus weinig over muziek wordt gesproken omdat de Joden geen gelegenheid hadden om muziekinstrumenten mee te nemen of te maken. Zelf denk ik dat dit op een misvatting berust omdat uit bovengenoemde passages duidelijk blijkt dat er wel degelijk muziek werd gemaakt. Daarnaast is uit deze periode twee van de bekendste liederen overgeleverd die ook tegenwoordig nog veel wordt gezongen, nl. de lofzang van Mozes (Ex. 15) waarin wordt bezongen hoe God de Joden heeft gered van de Farao, en direct daarna de lofzang van Mirjam (Ex. 15:20) die over hetzelfde gaat en waarbij als muziekinstrument de tamboerijn wordt genoemd en dat er ook bij gedanst werd.


Tempeldienst

stelt David Levieten aan om dienst te doen bij de ark van de HEER door de HEER, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen (1 Kron 16:4) 1 Kron 16:42

De levieten moesten iedere morgen en avond klaar staan om de Here dank- en lofliederen te zingen. (1 Kron 23:30-31) Ze werden begeleid door vele instrumenten, zoals trompetten en cimbalen. (1 Kron 16:42)

En alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk.(2 Kron. 5:12-13)


Muzikanten


Muziek in de kerk


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!