Verzoendag / Yom Kippur
כִּפֻּר H3725 "verzoening(en), verzoendag, verzoening, Verzoendag",

Zie ook: Beeldbank, Feesten en rouwdagen, Kol Nidrei,

Yom Kippur, ofwel de grote Verzoendag is een van de grote feesten van de Joden, die op de 10de  dag van de maand Tisri wordt gehouden.

Inhoud

Beschrijving

In oa. Lev 16:29, 31, 23:27 en Num 29:7 lezen we de instelling ervan, nl. op de tiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; u moet uzelf dan verootmoedigen, geen enkel werk mag u dan doen. Aan het begin wordt om die reden het Kol Nidrei gebed uitgesproken.

Op zo’n dag wordt gevast en is gewijd aan eigen onderzoek en aan volle inkeer. De joodse geleerde Maimonides bracht het op de volgende manier onder woorden: ontwaakt gij die dommelt en in diepe slaap is. Onderzoek uw daden en brengt u tot inkeer en denkt aan uw Schepper! Gij, die in het onwezelijke van de tijd de waarheid hebt vergeten of het hele jaar achter nietigheden dwaalt waar geen baat bij is, kijk in uw binnenste en kijk naar uw handelingen en gedragingen. En ieder wie het aangaat, verlaat de verkeerde weg en verwijder alle lelijke gedachten en slechte voornemens!

Nu is zo’n dag niet alleen voor Joden belangrijk, ook wij kunnen veel van zo’n dag leren. Paulus roept on dan ook op in Ef 4:1-3tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede” een levenswijze “die overeenkomstig met het beeld van God is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid” (Ef 4:24). In dit hoofdstuk geeft Paulus de vergelijking met een jas, dat we de oude mens moeten afdoen en de nieuwe mens moeten aandoen.

De oude mens is belust op macht en bijna alles wat we doen is om ons imago op te vijzelen. Een grote auto, een eigen huis, goede carrière en we schromen daarbij niet om anderen te vertrappen, zolang we maar ons doel bereiken.  De Yom Kippur is een dag die al deze dingen aan de kaak stelt en ons laat zien dat niet ons imago belangrijk is maar dat we ons moeten richten op een betere levenswandel, niet alleen richting God maar ook naar andere mensen. Vandaar dat Paulus besluit met laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Ef 4:31-32).


Yom Kippur oorlog

Zie ook: Oorlog

Oorlog van 6 tot 22-24 oktober 1973 (afhankelijk van het oorlogsfront) tegen Israël, begonnen door een coalitie van Egypte en Syrië, Algerije, Irak, Koeweit, Libië, Marokko, Saoedi-Arabië, Sudan en Tunesië. De oorlog is genoemd naar de dag waarop de verrassingsaanval van Egypte en Syrië begon.

Aan Israëlische zijde werden 2.688 soldaten gedood en vielen er 7.250 gewonden. Daarnaast werden 400 tanks vernietigd en 600 tanks beschadigd en werden er 102 vliegtuigen neergehaald. Bij de agressors sneuvelden 23.500 tot 35.000 soldaten en waren er meer dan 55.000 gewonden. Daarnaast werden meer dan 2.250 tanks vernietigd en 432 vliegtuigen neergehaald.

Staat Inzet manschappen1) Bevolkingstotaal Verliezen1)
Egypte 400.000 43.000.000 5.000
Irak 400.000 11.000.000 5.000
Israël 200.000   4.200.000 4.000
Jordanië   60.000   1.750.000 1.000
Syrië 350.000   9.000.000 8.000

1) Bron: OnWar.com

Verloop oorlog


Aangemaakt 29 december 2009


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!