Israël (staat)
יִשְׂרָאֵל H3478 "Israël, Jakob",

Zie ook: Beeldbank, Israël (doorverwijspagina), Israël (volkslied),

Israël (Hebreeuws יִשְׂרָאֵל‎), officieel Staat van Israël (Hebreeuws מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎) is een land in Azië, het Midden-Oosten en de Levant. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte. Aan de westkant grenst het land aan de Middellandse Zee en heeft in het zuiden een kleine strook aan de Rode Zee.

De moderne staat Israël werd op 14 mei 1948 opgericht. Hatikvah (Hebreeuws הַתִּקְוָה‬ 'de hoop'), is het officiële volkslied sinds 2004.

Inhoud

Naam

In de dagen voorafgaande aan de oprichting van de staat Israël is er heftig gediscussieerd over welke naam de officiële naam zou worden. Vanuit de opties Palestina, Sion en Israël is uiteindelijk de oude Bijbelse variant Israël gekozen.

De naam Israël is gebaseerd op de naam יִשְׂרָאֵל H03478 Israël, die de aartsvader Jakob kreeg (Gen. 32:28; 35:10), en welke later de naam werd van het noordelijke koninkrijk met als hoofdstad Samaria.

De naam Sion (Grieks Σιών G04622 "Sion, Zion", Hebreeuws צִיוֹן H06726 "Zion, Sion") is een andere oude benaming voor Israël. De naam Palestina is afkomstig van de Romeinse provincie Palestina, welke is afgeleid van פלשת H06429 Pelesheth ("Philistia, land van de Filistijnen", lett. betekenis "invallers").


Geografie

→ hoofdartikel geografie

Geografisch is het land subtropisch, maar door zijn ligging aan de Middellandse Zee, zijn er andere condities als nabij gelegen andere landen, zoals Jordanië of Irak. Doordat kuststrook bestaat uit bergland en vlaktes geeft ook dat een afwisselende flora. Gaan we verder naar het binnenland dan zien we een strook bergen, met daarachter weer een dal. In het noorden zijn hoge bergen als de Hermon waarvan de toppen besneeuwd zijn, terwijl meer naar het zuiden het gebied woestijnachtig is.

Water

→ hoofdartikel water

Geologie

Landschap

Klimaat

→ hoofdartikel klimaat

Flora en fauna

→ hoofdartikelen flora en fauna


Bevolking

Demografische kenmerken

In 2017 waren er 8.630.000 inwoners ("Latest Population Statistics for Israel". Press Release. Israel Central Bureau of Statistics. January 2017). Waarvan 6.450.000 (74.8%) Joden; 1.796.000 (20.8%) Arabieren; en 384.000 (4,4%) overige zoals niet-Arabieren, Christenen, Baha'i, etc..

Talen

De meest voorkomende talen zijn modern Hebreeuws ook wel Ivriet genoemd en Arabisch. Het moderne Hebreeuws is ontstaan uit het Rabbijns Hebreeuws welke altijd in de diaspora werd gesproken tijdens de religieuze diensten en bestudering van de Torah en Talmoed.

Volgens een onderzoek van het Israel Central Bureau of Statistics uit 2011 sprak van de Israëlische bevolking boven de 20 jaar 49% Hebreeuws als moedertaal, 18% Arabisch, 15% Russisch, 2% Jiddisch, 2% Engels, 1,6% Spaans en 10% andere talen (waaronder Roemeens, Duits en Amhaars).

Religie

Van de Joodse bevolking is circa een derde religieus en twee derde seculier, waarvan een groot deel wel 'traditioneel' is, wat duidt op een sterke affiniteit met het -orthodoxe- jodendom zonder een volledig religieus leven te leiden. In totaal: 10% charedisch jodendom, 10% religieus (modern-orthodox jodendom/religieus zionisme), 14% religieus-traditioneel, 22% niet-religieus traditioneel, 22% seculier. De Joodse bevolking leeft verspreid door het hele land, met grote concentraties in de steden zoals Tel Aviv, in en rond het westelijk deel van Jeruzalem, langs de kusten en in de valleien van Galilea.

2,1% is christen.

16,6% is moslim.

Daarnaast zijn er minderheidsgodsdiensten, zoals bahá'ís.


Bestuur en instellingen

Overheid

Israël is een unitaire republiek en officieel een parlementaire democratie. Israël heeft geen grondwet. Wel zijn er 14 zogenaamde basiswetten aangenomen, die als hoofdstukken in een eventuele grondwet kunnen dienen en een speciale status genieten tussen de wetten. Het hooggerechtshof gebruikt deze wetten om andere door het parlement aangenomen wetten te toetsen, als er een procedure inzake de geldigheid van een wet aanhangig wordt gemaakt.

Het staatshoofd, de president, wordt gekozen door het parlement voor een termijn van 7 jaar. De president heeft beperkte bevoegdheden; een hiervan is het aanstellen van de formateur. Na de parlementsverkiezingen kiest hij de persoon die de beste kansen heeft een regering te vormen die het vertrouwen van het parlement krijgt.

De wetgevende macht of het parlement is de Knesset, die 120 leden telt. De Knesset wordt verkozen in algemene verkiezingen, waarin alle staatsburgers in Israël vanaf achttien jaar het kiesrecht genieten (inclusief personen die in ziekenhuizen, penitentiaire en psychiatrische instellingen verblijven). Buiten Israël kunnen alleen personen stemmen die op een officiële missie zijn.

Defensie

Onderwijs

Israël kent vier schooltypes:

Voor de toegang tot de universiteiten zijn er de bagrut toegangsexamens.

Economie

Economische cijfers:

Israël bezit de volgende natuurlijke rijkdommen: koper, goud, fosfaten, bromide, kalium, klei, zand, zwavel, asfalt, mangaan, alsook een grote hoeveelheid aardgas (waarvan begin 2009 een van de grootste velden ter wereld voor de kust werd ontdekt), en een kleine hoeveelheid ruwe olie.


Geschiedenis

Chronologie van Israël

Oorlogen

Onafhankelijkheidsoorlog

Op 15 mei 1948, één dag na beëindiging van het Britse mandaat, vallen 23.500 soldaten uit vijf Arabische landen (Egypte, Jordanië, Irak, Syrië en Libanon met vrijwilligers uit Soedan) de pas opgerichte staat aan.

Suezoorlog

Zesdaagse oorlog

Yom Kippur oorlog

Oorlog van 6 tot 22-24 oktober 1973 (afhankelijk van het oorlogsfront) tegen Israël, begonnen door een coalitie van Egypte en Syrië, Algerije, Irak, Koeweit, Libië, Marokko, Saoedi-Arabië, Sudan en Tunesië. De oorlog is genoemd naar de dag waarop de verrassingsaanval van Egypte en Syrië begon.

Aan Israëlische zijde werden 2.688 soldaten gedood en vielen er 7.250 gewonden. Daarnaast werden 400 tanks vernietigd en 600 tanks beschadigd en werden er 102 vliegtuigen neergehaald. Bij de agressors sneuvelden 23.500 tot 35.000 soldaten en waren er meer dan 55.000 gewonden. Daarnaast werden meer dan 2.250 tanks vernietigd en 432 vliegtuigen neergehaald.

→ hoofdartikel Yom Kippur oorlog


Immigratie

Sinds de oprichting van de moderne staat Israël hebben en masse veel Joden moeten vluchten uit islamitische landen, Marokko (250.000), Algerije (140.000), Irak (140.000), Iran (120.000), Egypte (75.000), Tunesië (50.000), Jemen (50.000), Libië (35.000) en Syrië (20.000). In de meeste islamitische landen zijn er geen Joden meer, alleen in Marokko en Iran zijn nog een kleine groep onder de 10.000. Totaal zijn er meer dan een miljoen Joden gevlucht uit deze landen. Daarnaast zijn er ook nog vele Joden gevlucht uit andere landen zoals Ethiopië, Rusland, Oekraïne, etc.. Sinds de afgelopen jaren is er ook een stroom uit Frankrijk vanwege de vele islamitische aanslagen.


Feiten en fabels

Een kort overzicht van de meest beruchte fabels die de rondte doen met betrekking op Israël.

Fabel Feit
Dat Israël meedoet aan het Eurovisie Songfestival is een voorbeeld van de voorkeursbehandeling die het in Europa geniet.

 

EUROvisie heeft niets met Europa te maken. Eurovisie is opgezet door de EBU in de vijftiger jaren. De European Broadcasting Union (EBU; French: Union européenne de radio-télévision (UER)) is de organisator van het Eurovisie festival en heeft 74 aktieve leden in 56 landen en 35 "Associate Members" uit nog eens 22 landen.
Landen als Algerije, Armenië, Egypte, Jordanië en Libanon (en nog vele andere niet Europese landen) zijn lid van de EBU - sommigen al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw.
De Golan-hoogte maakt deel uit van Palestijns bezet gebied. De Palestijnen hebben nooit aanspraak gemaakt op de Golan-hoogte, noch behoort het tot het bestuursgebied van the Palestinian Authority. De Golan-hoogte maakt ook géén deel uit van de door Fatah of Hamas verspreidde topografische kaarten. De Golan-hoogte werd in 1967 veroverd door Israel op Syrie. Er woonden toen tussen de 80000 en 131000 Druzen en Circassians, allen Syrisch staatsburger. Géén van deze vluchtelingen wordt nu nog geincludeerd in vluchtelingentellingen van de VN en géén van deze werd ooit als "Palestijn" benoemd. Israel heeft onmiddellijk na de 1967 oorlog aangeboden de Golan-hoogte terug te geven in ruil voor vrede maar dat werd geweigerd door Syrië.
Palestijnen zijn al honderden jaren een Arabisch volk met Palestina als thuisland Tot 1949 werden alle inwoners van het toen Engelse mandaatgebied Palestina Palestijnen genoemd, zowel de Joodse als de Arabische, Druzische en andere bevolkingsgroepen die er woonden. Die benaming werd al eeuwen gebruikt door alle heersers van het gebied, vanaf de Romeinse tijd. Een zelfstandige staat 'Palestina' heeft echter nooit bestaan. Zo was de munteenheid van de Joodse bevolking voor 1948 ook het Palestijnse Pond, hun krant was de Palestine Post. Zo was er ook de Palestine Electric Company Ltd. en de Palestine Symphony Orchestra, allen organen opgericht door en voor joodse inwoners van het gebied voor 1948.
Waar de Joodse Palestijnen zich na 1948 zijn gaan identificeren als Israëli's noemden de anderen zich "Palestijnse Arabieren", pas in 1967 werd onder invloed van de PLO van Jasser Arafat deze Arabieren Palestijnen genoemd.
De EU bevoordeelt Israël door het hebben van een vrijhandelsverdrag Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Israel maakt deel uit van de Euromed zone waar bijvoorbeeld ook De Palestijnse Autoriteit deel van uitmaakt, alsmede landen als Marokko, Egypte, Jordanië en Libanon. Zelfs Mauritanië maakt hier deel van uit ofschoon het niet aan de Middellandse zee ligt.
Israël heeft niets te zoeken in de UEFA aangezien het als enige UEFA lid niet Europees is. Israël is door de FIFA ingedeeld bij de UEFA nadat het tot 1974 lid was van de Aziatische competitie maar verschillende landen weigerden tegen Israël te spelen. Israël is niet het enige Aziatische land wat UEFA-lid is, Kazachstan is er nog één.

Aangemaakt 14 september 2010, laatst bijgewerkt 3 juli 2021


Koop nu