Vagina (lichaamsdeel)
פֹּת H6596 "schaamdeel, vagina, schede, koker", שֹׁרֶר H8326 "navel, vulva",

Zie ook: Lichaam (mens),

De vagina of schede is het inwendige deel van het geslachtsorgaan dat bij vrouwen (en vrouwelijke dieren) de baarmoeder met de buitenkant van het lichaam verbindt. Het uitwendige deel wordt vulva genoemd.

Inhoud

Bijbel

Komt in de Bijbel tweemaal voor, eenmaal letterlijk (Jes. 3:17) en eenmaal als een eufemisme (Hoogl. 5:2).

Het gebruikte woord in Jesaja 3:17 is פת "vagina"; SV, NBG "schaamte"; HSV "schaamdelen" (Kanttek. Of: hun voorhoofd);  NBV, WV95 "voorhoofd"; De precieze betekenis van deze regel is onduidelijk, vanwege de aanwezigheid van de zeldzame woord פֹּת (pot). Daar het werkwoord ערה "blootleggen, naakt maken" nemen sommigen פֹּת als een verwijzing naar de geslachtsdelen ie. vagina (zie KJV, ASV, NRSV, CEV). (In 1 Kon 7:50 verschijnt een zelfstandig naamwoord פֹּת, klaarblijkelijk in de betekenis van "schede, koker, holte.") JN Oswalt (Isaiah [NICOT], 1:139, n. 2), baseert zijn betoog over vermeende Akkadische bewijs en het parallellisme van het vers en neemt פֹּת als 'voorhoofd'.

In Hooglied 5:2 wordt het afgeleide woord פתח "openen" gebruikt. Dit zou een eufemistische verwijzing zijn naar de vagina (Pamela J. Scalise, Jeremiah 26—52 p. 120); Gezien echter ook het volgende vers met zwakke argumenten valt eerder aan te nemen dat ze tijdelijk haar interesse had verloren in haar echtgenoot, of misschien hoofdpijn had/voorwendde (Constable's Notes, SoS 5:3-4)


Terminologie

In het Post Bijbels Hebreeuws נַקְבוּת H5347 vrouwelijke genitaliën (E. Klein, p. 425), Ivriet פֹּת H6596 (E. Klein, p. 535).


Anatomie

De vagina is een acht tot tien centimeter lange elastische, buisvormige structuur, omgeven door spieren. In ontspannen toestand is de vagina gesloten. In plaats van een buisvorm is de dwarse doorsnede dan een H-vormige spleet. Door het spreiden van de schaamlippen wordt de vaginale opening zichtbaar (zie afbeeldingen). Deze wordt anatomisch gezien begrensd door de hymenale ring: resten van het maagdenvlies (hymen). Het schedegewelf omgeeft de baarmoederhals en vormt het andere einde van de vagina, in de buikholte. De vagina is bedekt met meerlagig niet-verhoornd slijmvlies. Hierdoor is de binnenkant van de vagina gewoonlijk roze, zoals alle slijmvliezen bij zoogdieren.

De wand van de vagina wordt gevormd door een laag glad spierweefsel, daaromheen ligt gestreept spierweefsel. De musculus pubococcygeus, een bekkenbodemspier, omvat de vaginaopening en kan deze dichtdrukken.

Tussen de vaginaspierlaag en omgevende organen, zoals de blaas met plasbuis, is bindweefsel aanwezig, het paracolpium, met bloedvaten, zenuwen en bekkenbodemspieren. Tussen de endeldarm en de vagina wordt dit het septum rectovaginale genoemd. Uitwendig bevindt zich tussen vulva en rectum het perineum.

Als een vrouw rechtop staat, is de vaginale buis in een achterwaarts omhoogstaande positie gericht en vormt een hoek van iets meer dan 90 graden met de baarmoeder (uterus).

(Gebaseerd op Wikipedia)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!