Gematria

Zie ook: Isopsefie, Kabbala, Occultisme,

Gematria (Hebreeuws: גימטריה, gēmaṭriyā) is een Assyro-Babylonisch-Griekse vorm van numerologie, welke later is geadopteerd in de Hebreeuwse Kabbala. Het gaat om een geheime leer van kabbalisten die woorden in getallen en getallen in woorden omzetten met de bedoeling verborgen verbanden tussen verschillende begrippen te ontdekken. Hierbij gingen zij ervan uit dat een gelijke getalswaarde van twee of meerdere woorden betekenisvol was en met name van die dingen waar ze naar verwezen, drager waren van gelijke (goddelijke) eigenschappen.

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament is er geen verwijzing naar numerieke gematria, en hun bestaan kan niet op een positieve manier worden aangetoond (Jewish Encyclopedia, lemma GEMAṬRIA).

In het Nieuwe Testament wordt veelal het getal 666 in Openbaring 13:18 gezien als een verwijzing naar het gebruik ervan. Ook de vermelding van de 153 vissen in Johannes 21:11 wordt door sommigen gezien als een verwijzing naar Eglaim in Ezechiël 47:10. Dit wordt dan gebaseerd op de Dode Zee-rol 4Q252 die ook dezelfde gematria van 153 toepast en van dezelfde tekst in Ezechiël afleidt om te stellen dat Noach op de 153ste dag na het begin van de zondvloed op de berg Ararat aankwam.


Terminologie

Hoewel de term gematria Hebreeuws is, kan het afgeleid zijn van het Grieks γεωμετρία geōmetriā "meetkunde". Anderen denken dat het is afgeleid van γραμματεια grammateia "kennis van schrijven", of dat beide Griekse woorden een invloed hadden op de vorming van het Hebreeuwse woord.


Methode

In de standaardversie (מספר הכרחי Mispar hechrechi) heeft iedere Hebreeuwse letter een getalswaarde tussen de 1 en de 400. Deze worden in een woord bij elkaar opgeteld. In de מספר גדול Mispar gadol hebben de sluitletters een aparte getalswaarde.

Decimaal HebreeuwsLetter
1 Aleph א
2 Bet ב
3 Gimel ג
4 Dalet ד
5 He ה
6 Waw ו
7 Zajien ז
8 Chet ח
9 Tet ט
Decimaal HebreeuwsLetter
10 Jod י
20 Kaf כ
30 Lamed ל
40 Mem מ
50 Nun נ
60 Samech ס
70 Ayin ע
80 Pe פ
90 Tsaddie צ
Decimaal HebreeuwsLetter
100 Kof ק
200 Resh ר
300 Shin ש
400 Tau ת
500 Kaf (sluit) ך
600 Mem (sluit) ם
700 Nun (sluit) ן
800 Pe (sluit) ף
900 Tsaddie  (sluit) ץ

Jodendom

In de joodse mystieke kabbala in de Middeleeuwen was gematria de studie van de Hebreeuwse letters in combinatie met getallen. De methode werd gebruikt om verborgen betekenissen te ontdekken in Hebreeuwse woorden. Belangrijke woorden konden systematisch worden omgezet in getallen en gekoppeld aan andere woorden met dezelfde getalswaarde, die vervolgens werden beschouwd als commentaar op de oorspronkelijke woorden. Dit soort numerologie werd ook gebruikt met het Griekse alfabet.

Christendom

Het was Ivan Panin die als een van de eerste meende dat er allerlei numerologische coderingen in het Nieuwe Testament waren. Al snel ontdekte hij dat er toch problemen waren met de grondtekst, waarna hij een "herziene grondtekst" publiceerde (Ivan Panin, Numeric Greek New Testament). Het moge duidelijk zijn dat deze niet overeenkomt met de fysieke manuscripten die we hebben. Ook E.W. Bullinger hield zich, naast astrologie, hiermee bezig en schreef het boek Number in Scripture.

Overig

Sommige moderne occultisten passen gematria toe op de tarotkaarten, waarbij ze de 22 troeven van de Grote Arcana verbinden met de Hebreeuwse letters, een praktijk voorgesteld door de Franse occultist Eliphas Levi. Gematria werd ook een integraal onderdeel van de moderne ceremoniële magie binnen de Hermetische Orde van de Golden Dawn en in de magie van Aleister Crowley gebruikt.


Aangemaakt 21 februari 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!