Perzische Joden

Zie ook: Perzie, Perzische Bijbelboeken, Tien verloren stammen,

Perzische Joden of Iraanse Joden (Perzisch یهودیان ایرانی yahudiān-e-Irāni, Hebreeuws יהודים פרסים) zijn de afstammelingen van Joden die historisch verbonden zijn met het Perzische Rijk.

Inhoud

Bijbel

Een deel van hun begingeschiedenis is terug te vinden in de Perzische Bijbelboeken: Ezra, Nehemia, Esther, Daniël, Haggai, Zacharia en Maleachi. Voor een volledige chronologie van gebeurtenissen op basis van deze boeken zie hier.

Verder wordt in het Nieuwe Testament gesproken dat Parthers, Meders en Elamieten tijdens het wekenfeest in Jeruzalem waren (Hand. 2:9).


Terminologie

Tegenwoordig wordt de term Iraanse Joden meestal gebruikt om Joden aan te duiden die afkomstig zijn uit Iran. In verschillende wetenschappelijke en historische teksten wordt de term gebruikt om Joden aan te duiden die verschillende Iraanse talen spreken. Iraanse immigranten in Israël (die bijna allemaal Joods zijn) worden Parsim genoemd (Hebreeuws פרסים "Perzen"). In Iran worden Perzische Joden en Joodse mensen in het algemeen beide beschreven met vier gemeenschappelijke termen: Kalīmī (Perzisch کلیمی), die als de meest correcte term wordt beschouwd; Jahūdī (Perzisch یهودی), die minder formeel maar correct is; Israël (Perzisch اسرائل), de term waarmee de joden naar zichzelf verwijzen; en Johūd (Perzisch جود), een term met een negatieve connotatie die door veel joden als beledigend wordt ervaren (Karmel Melamed, Persian Gates).


Geschiedenis

Naast wat in de Bijbel wordt beschreven, zijn er ook andere diverse andere referenties dat Joden leefden in het Perzische Rijk.

Veel Iraanse Joden emigreerden naar Israël na de oprichting van dat land in 1948. In 1979 waren er nog 80.000 Joden in Iran, maar de meesten zijn sindsdien vertrokken. Eliasi zei dat er nog 30 à 35.000 Joden in Iran waren, maar andere bronnen schatten het aantal op 20 à 25.000 (Baháʼí Library Online, Iran's religious minorities waning despite own MPs) of zelfs nog maar 8300 (Jewish Virtual Library, Jews in Islamic Countries: Iran).

Tegenwoordig zijn er nog een honderdtal synagoges in Iran, hiervan zijn er 31 in Teheran en waarvan slechts 20 nog actief zijn (Jewish Virtual Library, Jews in Islamic Countries: Iran). Antisemitisme is een grote zorg, zo werd in 2017 twee synagoges in Shiraz aangevallen waarbij Thora rollen werden verscheurd, gebedenboeken in het toilet werden gegooid (Times of Israel, 28 december 2017; Radio Farda, 29 december 2017). Terwijl ook de tombe van Esther en Mordechai in Hamadan al meermalen het doelwit was. In mei 2020 zijn er de verontrustende berichten dat de tombe in brand is gestoken (The Jerusalem Post, 15 mei 2020), echter werd later ontkracht en dat het slechts een poging tot brandstichting is van de synagoge die naast het gebouw is (Radio Farsi, 16 mei 2020; IranWire, 16 mei 2020; IRNA, 17 mei 2020).


Verwante Joodse gemeenschappen

Kaifeng Joden

Zie hoofdartikel → Kaifeng Joden

De Kaifeng Joden zijn een kleine gemeenschap in Kaifeng in de provincie Henan (China). De meeste geleerden geloven dat er sinds de Noordelijke Song Dynastie (960-1127) een Joodse gemeenschap in Kaifeng heeft bestaan, hoewel sommige geleerden hun komst dateren van de Tang Dynastie (618-907) of eerder. Veel van de bekende Hebreeuwse namen van de Kaifeng Joden werden alleen gevonden bij Perzische en Babylonische Joden en doet vermoeden dat ze behoren tot de Perzische Joden.

In China kwam, vanwege de politieke situatie, het onderzoek naar de Kaifeng Joden en het Jodendom in China tot stilstand tot het begin van de jaren tachtig, toen politieke en economische hervormingen werden doorgevoerd. In de jaren tachtig werd het Sino-Judaïstisch Instituut opgericht door een internationale groep geleerden om de geschiedenis van de Joodse gemeenschappen in China verder te onderzoeken, onderwijsprojecten over de geschiedenis van de Joden in China te bevorderen en de nog levende Joden van Kaifeng bij te staan. Het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen China en Israël in 1992 heeft de belangstelling voor het jodendom en de joodse ervaring weer aangewakkerd, vooral in het licht van het feit dat 25.000 joodse vluchtelingen naar Shanghai zijn gevlucht tijdens de nazi-periode.

Het is moeilijk om het aantal Joden in China te schatten. Aantallen kunnen veranderen alleen al door een verandering in de officiële opvattingen. Bij de laatste volkstelling werden ongeveer 400 officiële Joden in Kaifeng geteld; nu wordt dit aantal geschat op ongeveer 100 gezinnen met in totaal ongeveer 500 mensen.

Lakhloukh Joden

In de jaren 20 vluchtten een aantal Joden uit Iran richting Kazachstan en worden Lakhloukh genoemd. De betekenis van deze naam is onbekend. Zij spreken Aramees (JTA, 11 april 2002).

De groep is uiterst klein, hooguit een vijftigtal (JTA, 11 april 2002).


Joodse plaatsen in Iran

Veel steden in Iran hebben joodse of op enigerlei wijze met het jodendom verwante plaatsen. Prominente voorbeelden zijn de Tombe van Esther en Mordechai in Hamadan, de Tombe van Daniël in Susa, de Tombe van Habakuk in Tuyserkan en het Peighambariyeh mausoleum in Qazvin.


Aangemaakt 20 september 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!