Lukas 13:2

SVEn Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij zulks geleden hebben?
Steph και αποκριθεις ο ιησουσ ειπεν αυτοις δοκειτε οτι οι γαλιλαιοι ουτοι αμαρτωλοι παρα παντας τους γαλιλαιους εγενοντο οτι τοιαυτα πεπονθασιν
Trans.kai apokritheis o iēsous̱ eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartōloi para pantas tous galilaious egenonto oti toiauta peponthasin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij zulks geleden hebben?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordde

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
en zeide

-
αυτοις
tot hen
δοκειτε
Meent gij

-
οτι
dat
οι
-
γαλιλαιοι
de Galiléërs
ουτοι
deze
αμαρτωλοι
zondaars
παρα
boven
παντας
al
τους
-
γαλιλαιους
Galiléërs
εγενοντο
zijn geweest

-
οτι
omdat
τοιαυτα
zij zulks
πεπονθασιν
geleden hebben

-

En Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!