Mattheus 26:69

SVEn Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileer.
Steph ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου εν τω τρυβλιω την χειρα ουτος με παραδωσει
Trans.o de petros ekathēto exō en tē aulē kai prosēlthen autō mia paidiskē legousa kai sy ēstha meta iēsou tou galilaiou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Petrus
Markus 14:66, Lukas 22:55, Johannes 18:16, Johannes 18:25

Aantekeningen

En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileer.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
πετρος
Petrus
εξω
buiten
εκαθητο
zat

-
εν
in
τη
-
αυλη
de zaal
και
en
προσηλθεν
kwam

-
αυτω
tot hem
μια
-
παιδισκη
dienstmaagd
λεγουσα
zeggende

-
και
ook
συ
Gij
ησθα
waart

-
μετα
met
ιησου
Jezus
του
-
γαλιλαιου
den Galiléër

En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileër.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!