Mattheus 21:4

SVDit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende:
Steph τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος
Trans.touto de olon gegonen ina plērōthē to rēthen dia tou prophētou legontos

Algemeen

Zie ook: Profeet

Aantekeningen

Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
Dit
δε
nu
ολον
alles
γεγονεν
is geschied

-
ινα
opdat
πληρωθη
vervuld worde

-
το
hetgeen
ρηθεν
gesproken is

-
δια
door
του
-
προφητου
den profeet
λεγοντος
zeggende

-

Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!