Incest

Zie ook: Misbruik, Seks,

Incest of bloedschande is strikt genomen en van oudsher geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Het woord komt van het Latijnse incastus, hetgeen "onkuis" betekent.

Inhoud

Bijbel

In het begin worden nog in de Bijbel verschillende gevallen vermeld, zoals Abraham en Eva, maar we moeten ook denken aan Kaïn en zijn vrouw (Gen. 4:17) en Lot en zijn dochters (Gen. 19:33ev.) en Ruben die bij zijn vaders concubine Bilha ligt (Gen. 35:22, 39:4; 1 Kron. 5:1). Later wordt het in de Mozaïsche wet verboden (Lev. 18:9ev.; 20:11ev.)

Een onbekender voorbeeld is Amram, de vader van Mozes, die met zijn tante Jochebed trouwt (Ex. 6:19).


Christendom

In het kerkelijk recht geldt een absoluut huwelijksverbod voor bloedverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld vader en dochter, grootvader en kleindochter) en bloedverwanten in de tweede graad van de zijlijn (bijvoorbeeld broer en zus, halfbroer en halfzus). Een relatief huwelijksverbod geldt voor de derde en de vierde graad van de zijlijn. Dit betekent dat oom en nicht, tante en neef, neef en nicht in principe niet kunnen huwen, maar wel een dispensatie kunnen vragen bij het kerkelijk gezag – die hen al dan niet wordt toegekend. Een relatief huwelijksverbod bestaat ook voor aanverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld schoonzoon en schoonmoeder) en voor wie door adoptie verwant is in de rechte lijn of de tweede graad van de zijlijn. In deze gevallen is dus een dispensatie mogelijk.


Biologische gevolgen

Nakomelingen uit een incestueuze relatie hebben een hogere kans op erfelijke aandoeningen doordat een dergelijke nakomeling een grotere kans heeft homozygoot te zijn voor een recessieve aandoening. Ook komen mentale ontwikkelingsstoornissen vaker voor bij kinderen uit een incestueuze relatie. Het risico op dergelijke aandoeningen is evenwel nog steeds niet erg groot, tenzij het broer-zus incest betreft. Patrick Stübing en Susan Karolewski hebben bijvoorbeeld vier kinderen gekregen, waarvan slechts eentje geen erfelijke aandoeningen heeft. De andere drie zijn bovendien allemaal bij de ouders weggehaald. Andersom geldt wel dat consanguïniteit significant vaker wordt aangetroffen bij de ouders van personen met recessief erfelijke ziekten, al blijkt dit vaak pas achteraf na stamboomonderzoek.


Geschiedenis

In de klassieke oudheid waren incestueuze relaties bij koninklijke families niet ongewoon. Een voorbeeld vormen de verschillende dynastieën van de farao's. Met name bij de Helleense Ptolemaeën waren broer-zusterhuwelijken (met nakomelingen) schering en inslag. Dit hing samen met de cultus van Osiris en Isis, die zowel zijn zuster als zijn echtgenote was. Onder invloed van het christendom verdween deze vorm van incest uit het openbare leven van de aristocratie.


Meldpunten

Diverse kerkgenootschappen, wetend dat misbruik overal en dus ook in de kerk kan voorkomen, hebben een gedragscode opgesteld en daaruit vloeiend maatregelen getroffen hoe te handelen bij misbruik.

Voor een overzicht van meldpunten zie het hoofdartikel → Misbruik


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!