G726 ἁρπάζω
grijpen, beslag leggen op
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 13x voor in 7 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

arpazo̱, ww., van αἱρέω G138; TDNT 1:472,80


1) opname


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἁρπάζω, [in LXX chiefly for גּזל H1497, טרף H2963;] to seize, catch up, snatch away, carry off by force: c. acc. rei, Mt 12:29 13:19, Jo 10:12, 28, 29; τ. βασιλείαν τ. θεοῦ, Mt 11:12; c. acc. pers., Jo 6:15, Ac 8:39 23:10, Ju 23; pass., seq. ἕως, II Co 12:2; εἰς, II Co 12:4, I Th 4:17; πρός, Re 12:5 (cf. ref target="διαρπάζω"δι-, ref target="συναρπάζω"συν-αρπάζω, and v. MM, s.v.).†
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks αἱρέομαι G138 "kiezen, voorkeur geven aan"; Grieks ἁρπαγή G724 "buit, beroving"; Grieks ἁρπαγμός G725 "beroving, buit"; Grieks ἅρπαξ G727 "roofgierig,afperser, rover"; Grieks διαρπάζω G1283 "plunderen"; Grieks καρπός G2590 "vrucht"; Grieks κραιπάλη G2897 "roes, katterigheid"; Grieks συναρπάζω G4884 "geweld grijpen (met)";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs