Wagen
ἅρμα G716 "reiswagen,strijdwagen, renwagen", ῥέδα G4480 "reiswagen", הֹצֶן H2021 "wagens , karren", מֶרְכָּבָה H4818 "wagen", עֲגָלָה H5699 "wagen, kar", רֶכֶב H7393 "Strijdwagen, molensteen",

Zie ook: Beeldbank, Strijdwagen, Strijdwagen (hemelse), Zonnewagen,

Een wagen is een vervoermiddel op twee wielen of meer wielen. In hedendaags taalgebruik wordt een wagen met twee wielen een kar genoemd. In de oudheid werd een wagen door een of meerdere trekdieren (ezel, rund of paard) getrokken.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt met een wagen in bijna alle gevallen het voertuig inclusief het trekdier bedoeld.

Oude Testament

Een wagen die door God of goden werd gebruikt werd een מֶרְכָּבָה H4818 merkawah "zonnewagen" (cf. de benaming van de Israëlische tanks) genoemd. In de Bijbel komen we de verering van deze wagens tegen in 2 Kon. 23:11 מַרְכְּבֹ֥ות הַשֶּׁ֖מֶשׁ "wagen van de zon", een beschrijving van zo'n soort wagen waarin God zelf rijdt lezen we in Ezechiël 1 (nb. de naam wordt daar niet gebruikt). Meer algemeen wordt merkawah ook gebruikt als benaming voor een strijdwagen (Ex. 14:25; 15:4; Joz. 11:6; Richt. 4:15), of een luxe wagen voor belangrijke mensen (Gen. 41:43; 46:29; 1 Sam. 8:11; 2 Sam. 15:1). Een ander woord welke gebruikt wordt voor strijdwagen is רֶכֶב H7393 reḵeḇ (Gen. 50:9; Ex. 14:6ev.; Deut. 11:4; 20:1). De profeet Nahum geeft een zeer levendige beschrijving hoe ze werden gebruikt tijdens de oorlog (Nah. 2:3ev.). Terwijl we in Hooglied lezen dat de vrouw wordt vergeleken met de paarden die de reḵeḇ van de farao trekken (Hoogl. 1:9).

Een wagen die meer voor het gewone gebruik was is עֲגָלָה H5699 ‘ăḡāl, soms is duidelijk dat deze werd gebruikt voor het vervoer van personen (Gen. 45:19; 46:5), terwijl uit andere teksten blijkt dat ze werden gebruikt voor het vervoer van spullen, zoals de tabernakel (Num. 7:3ev.), of de ark des verbonds (1 Sam. 6:7ev.; 1 Kron. 13:7), of landbouwartikelen (Amos 2:13). Soms wordt een specifiek soort wagen bedoeld zoals een dorswagen (Jes. 28:27). Een laatste woord is הֹצֶן H2021 hōṣen welke maar eenmaal voorkomt in de Bijbel (Ezech. 23:24).

Nieuwe Testament

De ῥέδα G4480 reda reiskoets wordt eenmaal in Openbaring genoemd (Opb. 18:13), het andere woord ἅρμα G716 árma wordt zowel voor reiswagen (Hand. 8:28, 29, 38) als voor een strijdwagen (Opb. 9:9) gebruikt.


Geschiedenis

Romeinse wagens


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!