Heilig lachen

Zie ook: Dwaalleringen, Lachen, Vallen in de geest,

Heilig lachen is een term die binnen het charismatisch christendom wordt gebruikt en die het religieuze gedrag beschrijft waarbij individuen spontaan ongecontroleerd lachen tijdens bijeenkomsten. Het gaat vaak gepaard met andere fenomenen als 'vallen in de geest', het rollen over de grond en het uiten van dierengeluiden.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel zijn geen voorbeelden dat mensen spontaan ongecontroleerd beginnen te lachen tijdens bijeenkomsten.


Beschrijving

Leiders die het heilig lachen hebben bevorderd, beweerden dat het lachen een gevolg was van vreugde die op bovennatuurlijke wijze aan de mensen in de samenkomsten werd gegeven (M.M. Poloma, p. 4). Zij beweerden dat dit heilig gelach vaak gepaard ging met wonderbaarlijke genezingen en de beëindiging van depressies (M.M. Poloma, p. 5). Zij zien dan ook dit heilig lachen als een onderdeel van de uitstorting van de Heilige Geest, welke volgens hen gepaard gaat met extatische en lichamelijke manifestaties, zoals vallen en schudden in de geest, het uitbarsten in onbeheerst geschater (heilig lachen), het rollen over de grond en het uiten van dierengeluiden (cf. het "Puppy pregnancy syndrome").

Margaret Poloma van de University of Akron heeft de gebeurtenissen tijdens de diensten van de Toronto Airport Christian Fellowship beschreven als een rituele facilitering van catharsis (emotionele zuivering; M.M. Poloma, p. 108). Terwijl anderen het bestempelen als psychologische manipulatie (S. Diamond, p. 209), of demonische bezetenheid (S. Diamond, p. 210).


Geschiedenis

Praktijken die lijken op heilig lachen en soortgelijke fenomenen werden in de 19de eeuw voor het eerst waargenomen bij de bijeenkomsten van de Heiligingsbeweging in Amerika (Hwa Yung, p. 68).

Het fenomeen werd bekend tijdens bijeenkomsten die in 1993 werden geleid door de Zuid-Afrikaanse evangelist Rodney Howard-Browne in de Carpenter's Home Church in Lakeland, Florida, en ging daarbij vaak gepaard met het verschijnsel "vallen in de geest" (S. Diamond, p. 208). Daarna verspreidde het fenomeen zich naar de Association of Vineyard Churches, met name naar de Toronto Airport Christian Fellowship in 1994 (M.M. Poloma, p. 209).


Argumentatie

Groeperingen die dit heilig lachen promoten onderbouwen dit soms met teksten. Zo heeft Tom de Wal van Frontrunners Ministries naar aanleiding van enkele vragen waar in de Bijbel staat dat "Mensen rolden letterlijk van hun stoelen van het lachen en werden vervuld met de Heilige Geest" de volgende argumenten gegeven (Facebook, 19 juni 2022):

Hierbij is opvallend dat als men al deze teksten opzoekt in de Bijbel en die in context leest nergens wordt gesproken over ongecontroleerd lachen of dat men letterlijk van hun stoelen rolden. Ernstiger is dat deze teksten worden veranderd en/of selectief geciteerd. Bijvoorbeeld Psalm 126:2 waar staat "Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan." terwijl uit de context blijkt dat de Israëlieten blij zijn over hun redding en dat het niets te maken heeft hoe een christen zich zou moeten gedragen tijdens een (kerk)dienst. Dit komt vooral naar voren bij de geciteerde tekst van Psalm 2:4 waar staat "Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten" en welke gaat over Gods vijanden die samenspannen. We zien dan ook dat God om hun plannen en samenzweringen lacht, om vervolgens in toorn te ontbranden. Ook bij de andere aangehaalde Bijbelteksten zien we dat deze uit de context zijn gehaald en eerder suggestief voorkomen om iets te bewijzen wat niet in de Bijbel staat.

We moeten dan ook constateren dat geen van deze teksten als bewijzen gebruikt kunnen worden en dat hier vooral eisegese (inlegkunde) wordt toegepast en het als een dwaallering moet worden opgevat.

Verder lezen we in Galaten 5:22-23 "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet." (HSV) Als zelfbeheersing een vrucht van de Geest van God is, hoe kan ongecontroleerd lachen dan ook een vrucht van Zijn Geest zijn?


Aangemaakt 4 oktober 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!