‹ Update websiteDe nieuwe prediker ›
Openbaring 12 teken (23 september 2017)
Gepubliceerd op 07-06-2017

De laatste tijd worden we overspoeld met vragen over het "Openbaring 12 teken" en wat onze visie daarop is. Net als de vele andere eindtijd profetieënvan de afgelopen jaren valt meteen een aantal zaken op:

We zullen ons baseren op het vertaalde artikel van Daniel Matson "Openbaring 12 - Geboorte vóór de weeën?" en de website ERF Ministries van Scott Clarke, zodat de lezer zelf het kan volgen.

Het Openbaring 12 teken

Als we het goed hebben begrepen is er op 23 september 2017 een conjunctie van Jupiter, Venus en de ster Regulus in, of in de buurt van, het sterrenbeeld Maagd (Virgo) welke heel bijzonder zou zijn. Waarbij men zich baseert op Openbaring 12:1 "En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren". In sommige artikelen lezen we dan dat dit een verwijzing is naar de droom van Jozef (Gen. 37:9), maar zien dan over het hoofd dat in zijn droom helemaal geen vrouw voorkomt.

In het artikel van Daniel Matson lezen we dat hij H.A. Ironsite citeert "Daarom verzoek ik u om bijzondere aandacht te schenken op deze opmerkelijke visie als we proberen te zien welk licht de Schrift er zelf op werpt", echter dit gaat over zijn visie op Openbaringen en niet op de visie van deze Matson. Dat laatste is dan ook onmogelijk omdat deze Ironsite in 1951 is overleden en dus zijn artikel dat begin dit jaar is geschreven nooit had kunnen lezen. Een statement als "wat H.A. Ironside decennia geleden al wist" is dan ook ver bezijden de waarheid.

Conjuncties

Terugkomend op het fenomeen het gaat dus om een conjunctie, een samenstand van planeten, al dan niet in combinatie met een of meerdere sterren, en dan vanaf de Aarde zichtbaar. We leven in een driedimensionale ruimte en vanuit een ander perspectief zal een waarnemer om die reden totaal wat anders zien. Los daarvan valt op dat het strikt genomen hier niet om een conjunctie gaat, omdat Jupiter te ver weg is van de andere planeten.

Omdat de Aarde in een jaar om de Zon gaat, zien we dat de Zon langzaam door de dierenriem lijkt te gaan en ieder jaar in Virgo verschijnt. Bij de maan is dat nog duidelijker zichtbaar omdat die wel iedere maand door alle sterrenbeelden gaat. Bij de andere planeten is het iets anders en hangt af van waar de desbetreffende planeet en de Aarde op dat moment is, maar gemiddeld kunnen we stellen dat bij iedere omloop we wel een keer een planeet in een van de sterrenbeelden zien gaan. Regelmatig zien we dan ook dat meerdere planeten schijnbaar dicht bij elkaar staan in een sterrenbeeld. Tot zover niets bijzonders, ook niet in het sterrenbeeld Maagd (zie hiervoor een aantal voorbeelden).

Het bijzondere zou zijn dat ze op één lijn staan, maar daar de Zon, Maan en planeten allemaal op één vlak door de dierenriem gaan is dit altijd zo, dus helemaal niet bijzonder. Ook het idee dat dit maar één keer is gebeurd klopt niet, de afgelopen honderden jaren heeft dit fenomeen zich meermalen voorgedaan (bv. op 24-9-1827, 5-9-1483, 6-9-1293 en 14-9-1056), dus ook dat is niet bijzonder.

Sterrenbeeld Leo heeft 9 sterren?

Maar wordt beargumenteerd, het sterrenbeeld Leo heeft 9 sterren en deze vormen samen met de planeten de twaalf sterren die in Openbaring wordt genoemd.

Het sterrenbeeld Leo heeft honderden, zo niet duizenden sterren, waarvan de meeste erg zwak zijn. Op Wikipedia is een lijst te vinden met de meest bekende sterren. Meestal wordt om het sterrenbeeld duidelijk te maken tussen de 8 tot 13 helderste sterren gebruikt waartussen lijnen worden getrokken.

Het is dan ook totaal onzinnig om te stellen dat Leo maar 9 sterren zou hebben, omdat de makers van het softwareprogramma Stellarium, om het sterrenbeeld duidelijk te maken, tussen de 9 helderste sterren streepjes hebben gezet.

Jupiter de Zoon van God?

Er wordt gesteld dat Jupiter Jezus representeert, omdat deze planeet "vanouds" de rechtvaardige wordt genoemd. Echter dit is pas sinds de rabbijnen, toen die astrologie begonnen te bedrijven. In de Bijbel wordt de planeet מָֽעֻזִּ֔ים Maüzzim genoemd (Dan. 11:38) en beschreven als een afgod. In Openbaring 22:16 wordt Jezus met de morgenster vergeleken en Jupiter is geen morgenster. We moeten dan ook deze stelling als zeer speculatief zien.

Hetzelfde geldt voor het sterrenbeeld Maagd. Het sterrenbeeld wordt zelf niet in de Bijbel genoemd en in de Joodse astronomie was het sterrenbeeld niet bekend (pas vanaf de Middeleeuwen nemen rabbijnen dit sterrenbeeld over van de Grieken), terwijl de christenen als tegenreactie dit sterrenbeeld Maria noemden. In beide gevallen is het dus iets wat de mensen zelf ervan maakten. In de loop der eeuwen had deze plek aan de hemel dan ook verschillende namen (zoals Ishtar) en zelfs de vorm was in iedere periode en cultuur anders. Dus de vraag is gerechtvaardigd waarom het sterrenbeeld zoals we dat nu kennen en pas in de 19de eeuw zijn huidige vorm kreeg deze vrouw uit Openbaring zou zijn.

Maar stel...

Maar stel dat ondanks alle bovengenoemde argumenten deze conjunctie toch slaat op Openbaring 12, ook dan blijven er een aantal grote vraagtekens. Want in hun theorie worden alleen de eerste verzen behandeld. Dit sterrenbeeld Maagd bevalt van een zoon, maar is Jezus al niet geboren? Dus slaat dit teken dan niet op iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Want in 3 en 2 v.C. vond dit teken toch ook plaats (naast nog een zevental in de afgelopen 300 jaar). Maar ook al zou het daar niet op slaan, deze Maagd die nu nog aan de sterrenhemel staat vlucht naar de Aarde en vervolgens de woestijn in. Wat moeten we daarbij voorstellen? Dat dit sterrenbeeld verdwijnt aan de hemel? Want als we het één letterlijk opvatten, moeten we dan ook niet het andere letterlijk opvatten?

Conclusie

We kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat deze eindtijd profetie rammelt van alle kanten. De vraag blijft open wat er dan in dit Bijbelgedeelte wordt bedoeld. Er zijn honderden commentaren verschenen met allemaal hun eigen visie, toch zien we een gemene deler: het gedeelte wordt symbolisch opgevat (dus niet letterlijk) en zien het als een terug verwijzing naar de geboorte van Jezus. De oorlog die daarna wordt beschreven, wordt in symbolische taal beschreven maar zal daadwerkelijk plaatsvinden.

Het is dan ook goed om nog eens de woorden van Jezus na te lezen in Mattheüs 24, waar Hij niet alleen zegt dat alleen Zijn Vader weet wanneer het zal gebeuren (vs. 36), maar ook dat er "vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden" (vs. 11).

Zie ook:


Tags: Astrologie, Astrologie (christelijke), Conjunctie, Dwaalleringen, Eindtijd voorspellingen
Gerelateerde onderwerpen: Astrologie, Astrologie (christelijke), Conjunctie, Dwaalleringen, Eindtijd voorspellingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel