Mattheus 23:31

SVAldus getuigt gij [tegen] uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.
Steph ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας
Trans.ōste martyreite eautois oti yioi este tōn phoneusantōn tous prophētas

Algemeen

Zie ook: Profeet
Handelingen 7:51, 1 Thessalonicensen 2:15

Aantekeningen

Aldus getuigt gij [tegen] uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Aldus
μαρτυρειτε
getuigt gij

-
εαυτοις
uzelven
οτι
dat
υιοι
gij kinderen
εστε
zijt

-
των
-
φονευσαντων
gedood hebben

-
τους
-
προφητας
dergenen, die de profeten

Aldus getuigt gij [tegen] uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!