Tekst voor tekst
de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht

Samenvatting

De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht op basis van de NBG vertaling 1951

Deze beknopte verklaring biedt een heldere uitleg van alle Bijbelboeken. Ieder hoofdstuk wordt min of meer vers voor vers doorgenomen en uitgelegd. Elk Bijbelboek is voorzien van een inleiding waarin o.a. aandacht wordt gegeven aan de auteur en de ontstaanstijd.
Met medewerking van o.a. dr.ir. J. van der Graaf, dr. A. Noordergraaf en dr. B. van Oeveren.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Tekst voor tekst de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
Auteur B. van Oeveren
Uitgever Boekencentrum B.V.
Jaar Verschenen 2016
Taal nl
Pagina's pp. 1072
ISBN139789023902379
Onderwerp Amos (boek), Bijbelstudie, Colossenzen (brief), Corinthiers (brieven), Daniel (boek), Deuteronomium (boek), Efeziers (brief), Esther (boek), Evangelie naar Johannes, Evangelie naar Lukas, Evangelie naar Markus, Evangelie naar Mattheus, Exodus (boek), Ezechiel (boek), Ezra (boek), Filemon (brief), Filippenzen (brief), Galaten (brief), Genesis (boek), Habakuk (boek), Haggai (boek), Handelingen (boek), Hebreeen (brief), Hooglied (boek), Hosea (boek), Jakobus (brief), Jeremia (boek), Jesaja (boek), Job (boek), Joel (boek), Johannes (brieven), Jona (boek), Jozua (boek), Judas (brief), Klaagliederen (boek), Leviticus (boek), Maleachi (boek), Micha (boek), Nahum (boek), Nehemia (boek), Numeri (boek), Obadja (boek), Openbaring (boek), Petrus (brieven), Prediker (boek), Psalmen (boek), Romeinen (brief), Thessalonicensen (brieven), Timotheus (brieven), Titus (brief)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!