Ondertrouw
μνηστεύω G3423 "verloofd zijn", אָרַשׂ H781 "ondertrouwde, tot bruid (ver)werven, ondertrouwen, ondertrouwd",

Zie ook: Trouwen,

Bij de volken in het Midden Oosten bestond de gewoonte dat men eerst in ondertrouw ging.

Als is afgesproken dat er getrouwd wordt en de bruidsschat is betaald, wordt er niet meteen getrouwd. Ze zijn dan in ondertrouw, wat te vergelijken is met verloofd zijn met dit verschil dat alleen onder zware omstandigheden nog dit verbroken kon worden. Dit is zelfs in de Mozaïsche wetgeving geregeld (Exod. 22:16; Deut. 20:7, 22:23-28, 28:30). Het eerste geval is David die Michal opeist omdat hij een bruidsschat heeft betaald (2 Sam. 3:14) en later bij Hosea waar God symbolisch in ondertrouw gaat met het volk Israël (Hos. 2:18-19).

Deze periode werd vaak de bruiloftstijd genoemd (Jer. 2:2).

In het Nieuwe Testament komen we het tegen bij Jozef en Maria (Mat. 1:18; Luk. 1:27, 34; 2:5).


Aangemaakt 11 juli 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!