Vlees eten
κρέας G2907 "vlees (van een geofferd dier)", ὀπτός G3702 "gekookt, gebraden", חָרַךְ H2760 "vangen, braden",

Zie ook: Vegetarisme, Voedsel,

Vlees eten is het consumeren van vlees, waarbij met vlees het weefsel van gewervelde dieren, inclusief organen zoals lever of nieren, bedoelt. In Bijbelse betekenis wordt onder vlees het weefsel van alle dieren (dus ook weekdieren) bedoeld.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel is in principe geen verbod op het eten van vlees. Tegen Noach wordt gezegd "Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals  het groene gewas." (Gen. 9:2-3). Het enige wat hij niet mocht eten was "vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten" (Gen. 9:4). Het eten van vlees met bloed er nog in wordt in Handelingen 15:20 nog eens bevestigd.

Rein vs. onrein vlees

In de Mozaïsche wetten wordt onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren, waarbij alleen het vlees van reine dieren onder bepaalde voorwaarden genuttigd mogen worden. In het Jodendom worden deze wetten kashrut genoemd en zijn gebaseerd op Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Grofweg kan men stellen dat alle dieren die carnivoor (=vleeseters) of omnivoor (=alleseters) zijn tot de onreine dieren behoren.

Omdat deze onreine dieren bij het consumeren van hun prooien of aas allerlei ziekten inslikken en men toen niet in staat was om vlees goed te doorbakken was de kans zeer groot dat ook de mens op die manier deze ziektekiemen kreeg. Het was mede daarom dat ze onrein zijn verklaard en verboden om te eten.

In Daniël 1:8ev. lezen we dat Daniël en zijn vrienden zich onthouden van vlees en wijn dat van de tafel van de koning komt. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken dat hier ook onreine dieren tussen zaten, naast het feit dat veel vlees eerst aan de afgoden werd aangeboden of geofferd. Het zich onthouden van de wijn heeft te maken dat ze nuchter bleven.

Vlees aan afgoden geofferd

Tijdens het Apostelconvent (Hand. 15:20, 29) wordt gewaarschuwd dat men geen voedsel mag eten wat aan de afgoden is geofferd. In andere teksten wordt dit wat afgezwakt (1 Cor. 8:1, 4, 7), maar nog wel de waarschuwing dat het een ergernis en verzoeking van de broeders kan zijn (Rom. 14:21; 1 Cor. 8:10, 13). Het is om die reden dat veel christenen geen halal-vlees eten, omdat die volgens de islamitische voorschriften geslacht zijn (dhabiha) wat inhoudt dat de slachter tijdens het doden het gebed Bismillah, Allahoe Akbar (in naam van allah, allah is de grootste) uitspreekt en dat dit vlees dus om die reden symbolisch wordt geofferd aan een afgod.


Laatst gewijzigd 9 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!