Edik, Azijn
ὄξος G3690 "Azijn, Edik", חֹמֶץ H2558 "wijnedik, azijn, edik",

Zie ook: Wijn / most,

Edik (Hebreeuws חֹמֶץ H2558, Grieks ὄξος G3690) is een azijnachtige alcoholische drank, welke bij de Romeinen vooral bekend werd onder de naam posca. Vanwege het lage percentage alcohol werden de bacteriën en andere ziektenkiemen gedood en daarom een goede vervanging voor water in de oudheid (Dennis E. Showalter, Soldiers' Lives Through History, p. 36-37).

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament zien we dat het als (alcoholische) drank wordt vermeld (Num. 6:3; Ruth 2:14; Ps. 69:22), naast een tweemaal als spreuk (Spr. 10:26; 25:20). In het Nieuwe Testament wordt de drank alleen vermeld als Jezus aan het kruis hangt (Mat. 27:34, 48; Mark. 15:36; Luk. 23:36; Joh. 19:29-30) als vervulling van de profetie in Ps. 69:22 "in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven".


Terminologie

Zowel in het Nieuwe Testament als anderen (Aristophanes, Acharnians, 35; Aristophanes, Frogs, 620; Xenophon, Anabasis, 2.3.14; Aeschylus, Agamemnon, 322) wordt met ὄξος G3690 edik bedoelt.

Edik, znw. m. Mnl. edic Door verwisseling der consonanten uit een ouderen vorm. die in os. ecid, ags. eced (verg. ook got. akeit) wordt aangetroffen. Ontleend aan lat. acetum. (WNT, lemma "edik").


Geschiedenis

PoscaWe weten niet precies hoe posca werd gemaakt, maar op basis van de weinige bekende gegevens weten we dat 1,5 kop zure wijn, 4 koppen water, 0,5 kop honing en een paar lepels ingrediënten van planten als koriander in een vat werden verzuurd. De zo ontstane goedkope zure drank was een uitstekende dorstlesser die vooral populair was bij de lagere bevolking en het leger.


Koop nu