Elohim (God)
אֱלֹהִים H430 "Elohim, Godsnaam, goden, engelen",

Zie ook: Elohim, Godsnaam,

Elohim (Hebreeuws אֱלֹהִים H430), een aanduiding/naam voor God, als opperste wezen. Voor ander gebruik zie Elohim.

Inhoud

Bijbel

In sommige Dode Zee-rollen zien we dat Elohim in paleo-Hebreeuws is geschreven (bv. Jes. 44:6 4QIsac אלוהים).


Terminologie

Elohim wordt vaak als een meervoudsvorm van אֱלוֹהַּ H433 of van of van אֵל H410 (E. Klein, p. 29) opgevat. Echter er zijn ook andere mogelijkheden. Maimonides ziet het als een homoniem (Moses Maimonides, Guide for the Perplexed). Terwijl Gesenius het ziet als een Pluralis excellentiae welke gelijk is als een pluralis maiestatis (Gesenius, Hebrew Grammar: 124g, zonder artikel 125f, met artikel 126e, in enkelvoud 145h, in meervoud 132h, 145i). Dit laatste wordt nog eens bevestigd in Genesis 1:26 waar we lezen "En toen zei God: laat ons maken de mens, naar ons beeld, naar ons evenbeeld..." en waar ook gebruik wordt gemaakt van een pluralis maiestatis (John C. Beckman, "Pluralis Majestatis: Biblical Hebrew", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (red. Geoffrey Khan), (2013), Vol. 3 p. 145-146).

Gesenius stelt dat Elohim "enkelvoud" onderscheiden moet worden van elohim "meervoudige goden" en merkt op dat: De veronderstelling dat elohim slechts een overblijfsel van eerdere polytheïstische opvattingen is (d.w.z. oorspronkelijk slechts een numerieke meervoud) wordt beschouwd, is in ieder geval zeer onwaarschijnlijk, en bovendien zou de analoge meervoudigheid (zie verder) niet verklaren. In dezelfde categorie (en waarschijnlijk gevormd naar analogie van elohim) behoort het meervoudige kadoshim, die "het Allerheiligste" betekent (alleen van JHWH, Hos. 12:1, Spr. 9:10, 30:3 - cf. אֱלֹהִ֥ים קְדֹשִׁ֖ים ’ĕlōhîm qəḏōšîm in Jozua 24:19 en het enkelvoudige Aramese "de Allerhoogste", Dan. 7:18, 22, 25) en waarschijnlijk teraphim (meestal in de zin van de penaten [=huisgoden]), het beeld van een god, die speciaal gebruikt wordt voor het verkrijgen van orakels. Zeker in 1 Samuël 19:13, 16 wordt slechts één afbeelding bedoeld; Op de meeste andere plaatsen kan een enkelvoudige afbeelding worden bedoeld; Alleen in Zacharia 10:2 כִּ֧י הַתְּרָפִ֣ים דִּבְּרוּ־אָ֗וֶן kî hatərāfîm dibərû-’āwen wordt het meest natuurlijk als een numerieke meervoudsvorm genomen.

Ook in de LXX zien we dat Elohim enkelvoudig als ὁ θεός wordt vertaald.


Aangemaakt 18 augustus 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!