Markus 15:34

SVEn ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOi, ELOi, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?
Steph και τη ωρα τη εννατη εβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λαμμα σαβαχθανι ο εστιν μεθερμηνευομενον ο θεος μου ο θεος μου εις τι με εγκατελιπες
Trans.kai tē ōra tē ennatē eboēsen o iēsous phōnē megalē legōn elōi elōi lamma sabachthani o estin methermēneuomenon o theos mou o theos mou eis ti me enkatelipes

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (nederdaling hel), Kruiswoorden
Psalm 22:2, Mattheus 27:46

Aantekeningen

En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOi, ELOi, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τη
-
ωρα
ure
τη
-
ενατη
ter negender
εβοησεν
riep

-
ο
-
ιησους
Jezus
φωνη
stem
μεγαλη
met een grote
λεγων
zeggende

-
ελωι
ELOÏ
ελωι
ELOÏ
λιμα
LAMA
σαβαχθανι
SABACHTHANI
ο
hetwelk
εστιν
is

-
μεθερμηνευομενον
overgezet zijnde

-
ο
-
θεος
God
μου
Mijn
ο
-
θεος
God
μου
Mijn
εις
Waarom
τι
-
με
Mij
εγκατελιπες
hebt Gij

-

En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOi, ELOi, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!