Echtscheiding
ἀποστάσιον G647 "echtscheiding, verstoting", βιβλίον G975 "boekrol, scheidingsakte, boekje", λύσις G3080 "loskoping, bevrijding, scheiding", כְּרִיתוּת H3748 "scheidbrief, echtscheiding, wegzending",

Zie ook: Echtbreuk, Overspel, Trouwen,

Bij een echtscheiding wordt een (burgerlijk) huwelijk beëindigd. In de landen waar echtscheidingen toegestaan zijn kan elk van beide echtgenoten, als hij of zij dat wil, opnieuw met iemand burgerlijk trouwen.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

In Deut. 24:1ev. wordt gesproken over de סֵ֤פֶר כְּרִיתֻת֙ sēfer kərîṯuṯ "de scheidbrief".

Nieuwe Testament

Meermalen is met Jezus gesproken over echtscheiding, meestal met de opmerking "Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief" (Mat. 5:31; 19:7-8; Mark. 10:2), met als antwoord "Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel" (Mat. 5:32; 19:9; Mark. 10:12; Luk. 16:18). Vandaar dat Paulus meermalen de gelovige oproept om niet te scheiden (Romeinen 7:3; 1 Cor. 7:10-11; 7:27), dit in tegenstelling tot de ongelovige die wil scheiden van een gelovige "Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide" (1 Cor. 7:15).


Jodendom

Get (Hebr. גט, mv. gittin גיטין, lett.: [Echtscheidings]akten) wordt behandeld in het vijfde traktaat (Masechot) van de Orde Nasjiem (Seder Nasjiem) van de Misjna. Het traktaat beslaat 9 hoofdstukken en handelt over de echtscheiding en de akte daarvoor (Deut. 24:vv.), alsook andere akten.

De man heeft het recht om van de vrouw te scheiden als zij iets onbehoorlijks gedaan heeft (J.C. Al, p. 141), dit kan dan zijn van overspel (door haar) tot het eten verknoeien. Overspel door hem betekende in de praktijk dat de man verplicht was om ook die tweede vrouw te onderhouden (tenzij deze vrouw een erkende hoer was) en daardoor vaak zelf er financieel behoorlijk op achteruitging (Zie ook Exod. 21:10 waar staat dat hij de bijvrouw niet tekort mag doen wat betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap). In vroeger tijden had het vooral te maken dat een van hen ziek was en dat door scheiding niet het hele gezin ten onder ging, of als hij een lange gevaarlijke reis moest maken en hij na een bepaalde afgesproken tijd niet terug was gekeerd (ie. het is aannemelijk dat hij dan was overleden; J.C. Al, p.140ev., 156). Echter in alle gevallen moet hij haar de mohar geven, welke in de loop der tijd is aangevuld met alles wat ze er zelf bij heeft verdiend. Scheiding werd dan ook zelden gedaan omdat de kosten voor hen vaak groot waren.


Overig

Codex Hammurabi

In de Codex Hammurabi worden een aantal wetten gegeven over echtscheiding (L.W. King, § 134-141):

134. If any one be captured in war and there is not sustenance in his house, if then his wife go to another house this woman shall be held blameless.
135. If a man be taken prisoner in war and there be no sustenance in his house and his wife go to another house and bear children; and if later her husband return and come to his home: then this wife shall return to her husband, but the children follow their father.
136. If any one leave his house, run away, and then his wife go to another house, if then he return, and wishes to take his wife back: because he fled from his home and ran away, the wife of this runaway shall not return to her husband.
137. If a man wish to separate from a woman who has borne him children, or from his wife who has borne him children: then he shall give that wife her dowry, and a part of the usufruct of field, garden, and property, so that she can rear her children. When she has brought up her children, a portion of all that is given to the children, equal as that of one son, shall be given to her. She may then marry the man of her heart.
138. If a man wishes to separate from his wife who has borne him no children, he shall give her the amount of her purchase money and the dowry which she brought from her father's house, and let her go.
139. If there was no purchase price he shall give her one mina of gold as a gift of release.
140. If he be a freed man he shall give her one-third of a mina of gold.
141. If a man's wife, who lives in his house, wishes to leave it, plunges into debt, tries to ruin her house, neglects her husband, and is judicially convicted: if her husband o er her release, she may go on her way, and he gives her nothing as a gift of release. If her husband does not wish to release her, and if he take another wife, she shall remain as servant in her husband's house.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!