Drieëenheid

Zie ook: God, Godheid, Heilige Geest, Jezus Christus,

De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (v. Lat.: trinitas) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. De term 'Drie-eenheid' komt niet in de Bijbel voor.

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament spreekt God vaak in de majesteitsvorm "Ons" zoals in Gen. 11:7 en Jes. 6:8, maar is dit een bewijs voor de Drie-eenheid? Er zijn vermoedens, dat het Hebreeuws deze majesteitsvorm niet kende, als dat zo is dan is dit niet een bewijs.

In Mattheus 28:19 wordt gesproken over het dopen "in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes". Deze frase komen we ook tegen in de Didachè (VII.1, 3) en waaruit blijkt dat deze al vanaf het begin werd gebruikt en dat deze met elkaar te maken hebben.


Comma Johanneum

Het Bijbelvers 1 Johannes 5:7-8 wordt in de tekstkritiek ook wel het Comma Johanneum genoemd. Volgens de Statenvertaling en HSV zou er staan:

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Volgens tekstcritici komt deze passage uit de Vulgaat in die vorm en zou in geen enkele Griekse tekst voorkomen, daarom laten de meeste moderne vertalingen de toevoeging weg. Zo heeft de NBV in 1 Joh 5: 7-8:

Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.

Met als kanttekening: "Andere handschriften lezen: ‘Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En er zijn drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één’." Hiermee wordt waarschijnlijk verwezen naar de edities van de Textus Receptus van Scrivener en Stephens waar deze toevoeging echter wel voorkomt.

Het Comma Johanneum is een korte zin ("Comma") welke gewoonlijk begrepen wordt als een duidelijke verwijzing naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De Drie-eenheid zelf komt als zodanig niet voor in andere teksten van de Bijbel.

1) Geen Comma. μαρτυροῦντες, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα. [... die getuigen: de geest en het water en het bloed.] Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, en andere codices; Unciaal 048, 049, 056, 0142; 33, 81, 88, 104, en andere minuskels; de Byzantijnse tekst; de meerderheid van de lectionaria, met name het menologion van Lectionarium 598; de Oud Latijnse vertaling, de codices Vercellensis IV en Schlettstadtensis VII/VIII), Vulgaat (John Wordsworth en Henry Julian White-editie en de Stuttgart-editie), de Syrische, Koptische (zowel de Sahidische als de Bohairische), en andere vertalingen; Irenaeus ( 202), Clemens van Alexandrië ( 215), Tertullianus ( 220), Hippolytus van Rome ( 235), Origenes ( 254), Cyprianus ( 258), en andere Kerkvaders.

2) Het Comma in het Grieks. Als enig niet-lectionarium: 61 (Codex Montfortianus), ca. 1520, 629 (Codex Ottobonianus, Latijn en Grieks, 14/15de eeuw), 918 (16de eeuw), 2318 (18de eeuw).

3) Het Comma in de kantlijn van het Grieks, 88 (Codex Regis, 11de eeuw; aantekeningen in de kantlijn uit de 16de eeuw), 221 (10de eeuw, aantekeningen in de kantlijn uit de 15e/16de eeuw), 429 (14de eeuw: aantekeningen in de kantlijn uit de 16de eeuw), 636 (16de eeuw); sommige minderheidsvarianten in lectionaria.

4) Het Comma in het Latijn. testimonium dicunt [of dant] in terra, spiritus [of: spiritus et] aqua et sanguis, et hi tres unum sunt in Christo Iesu. 8 et tres sunt, qui testimonium dicunt in caelo, pater verbum et spiritus. [... getuigen op aarde, de Geest, het water en het bloed, en deze drie zijn een in Christus Jezus. 8 En de drie, die getuigen in de hemel, zijn de Vader en het Woord en de Geest.] (Clementijnse editie van de Vulgaat). Als tekstuele getuigen uit de vroeg-christelijke periode worden slechts genoemd: Pseudo Augustinus, Speculum Peccatoris (V), en ook, met een kleine variant: Priscillianus, ( 385), Liber Apologeticus en Fulgentius of Ruspe, ( 527), Responsio contra Arianos.


Aangemaakt 8 maart 2005, laatst gewijzigd 27 februari 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!