Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Saul en Jonathan stierven op het gebergte van Gilboa, hoe Jonathan stierf is niet geheel duidelijk, het kan door het zwaard maar ook door een boogschutter. Saul stortte zichzelf op zijn zwaard omdat zijn wapendrager hem niet wilde doden. (1 Sam. 31:1-8)

De vraag van deze week:

Wie viel tijdens een redevoering van Paulus in slaap?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De kortste tekst is in de Bijbel vinden we in het Nieuwe Testament en wel in Johannes 11:35 “Jezus weende” een goede tweede vinden we in het Oude Testament in 1 Kronieken 1: 1 “Adam, Seth, Enos”.

De vraag van deze week:

Waar en hoe stierven Saul en Jonathan?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Jesaja had minimaal twee kinderen, Sjear-Jashub (Jes. 7:3) en Machal Sjalal Chasj Baz (Jes. 8:3), maar sommige uitleggers denken dat Immanuel (Jes. 7:14), hoewel het een verwijzing is naar de toekomst ook een echt kind van hem was.

De vraag van deze week:

Wat is het kortste vers in de Bijbel?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Na de dood van Sara werd Ketura de vrouw van Abraham, daarvoor was zij een bijvrouw (Gen. 25:2; 1 Kron. 1:32).

De vraag van deze week:

Had de profeet Jesaja kinderen en zo ja hoeveel?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Hanna die door de priester Eli werd beschuldigd dat ze sterke drank had gedronken (1 Samuel 1:15).

De vraag van deze week:

Toen Sara stierf hertrouwde Abraham toen en zo ja met wie, en zo nee waarom niet.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Blijkbaar was het toch een moeilijke vraag, maar het was een vrouw uit het plaatsje Abel Beth-maacha die met Joab sprak toen deze de stad belegerde omdat Seba, de zoon van Bichri, daarheen was gevlucht (2 Sam. 20:15-22). Misschien interessant om te weten is dat sommige theologen denken dat met de “wijze man” in Prediker 9:14–15 eigenlijk deze vrouw en deze gebeurtenis wordt bedoeld.

De vraag van deze week:

Deze vrouw werd ervan beschuldigd dat ze sterke drank had gedronken.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige week was een echte strikvraag, want in Mat. 25:14:30 wordt vermeld dat hij drie knechten had, terwijl in Luk. 19:11-17 wordt vermeld dat hij tien knechten had.

De vraag van deze week:

Er was een kleine stad die werd belegerd, maar dankzij de wijsheid van een vrouw werd deze gered.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Als de hogepriester die met de heilige olie is gezalfd is gestorven is degene die doodslag had gepleegd vrij van zijn schuld en mocht hij veilig de vrijstad verlaten (Num. 35:28).

De vraag van deze week:

Hoeveel knechten had de man in de gelijkenis van de talenten, 3, 5 of 10?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Omdat de voedster van Mefiboseth hem tijdens haar vlucht had laten vallen is hij kreupel geworden (2 Sam. 4:4)

De vraag van deze week:

Iemand die doodslag had gepleegd kon zijn leven reden door naar een vrijstad te vluchten, echter wanneer mag hij die stad weer veilig verlaten.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het boek Hooglied wordt gelezen op de 8ste dag van Pesach (het Joodse Paasfeest) en op bruiloften.

De vraag van deze week:

Waardoor is Mefiboseth kreupel geworden?

Tags: ,

« Older entries