Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Met de beeldvraag van vorige keer bedoelde we natuurlijk Lucifer

De vraag van deze week:

Deze persoon kreeg een Egyptische naam, waarvan de betekenis zoiets is als “Uitlegger van Geheimen”, hoewel anderen denken dat de naam “de god spreekt en leeft” betekent. Over wie hebben we het en wat was zijn oorspronkelijke naam.

Tags: ,

De wekelijkse Bijbelquiz wordt deze week overgeslagen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De eerste verwijzing naar muziek in de Bijbel vinden we bij Jubal (Gen. 4:21), van zie zijn nageslacht op harp en fluit musiceerden en dit was niet specifiek gericht om God mee te eren.

De vraag van deze week:

Deze keer maar weer eens een beeldvraag. Welke persoon bedoelen we.

Nb. het antwoord is hier te vinden.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De zegswijze van Madame de Pompadour Après nous le déluge! (“Na ons de zondvloed!”) komt voor in Mattheüs 24:38, waar Jezus zegt: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.’ Wie hier iets meer over wil weten, zie de de website Bijbel en Cultuur.

De vraag van deze week:

De eerste verwijzing naar muziek in de Bijbel was die bedoeld om God te eren of niet? En natuurlijk waar in de Bijbel staat het.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was inderdaad Eutychus die in een raam in slaap viel (Hand. 20:9)

De vraag van deze week:

Madame de Pompadour zou tegen Lodewijk XV de historische uitspraak Après nous le déluge! (“Na ons de zondvloed!”) gezegd hebben, toen deze zich na de nederlaag tegen de Pruisische koning Frederik de Grote in de slag bij Rossbach (1757) buitengewoon ongerust toonde. Echter van welk Bijbels persoon heeft zij deze woorden overgenomen of afgeleid?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Saul en Jonathan stierven op het gebergte van Gilboa, hoe Jonathan stierf is niet geheel duidelijk, het kan door het zwaard maar ook door een boogschutter. Saul stortte zichzelf op zijn zwaard omdat zijn wapendrager hem niet wilde doden. (1 Sam. 31:1-8)

De vraag van deze week:

Wie viel tijdens een redevoering van Paulus in slaap?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De kortste tekst is in de Bijbel vinden we in het Nieuwe Testament en wel in Johannes 11:35 “Jezus weende” een goede tweede vinden we in het Oude Testament in 1 Kronieken 1: 1 “Adam, Seth, Enos”.

De vraag van deze week:

Waar en hoe stierven Saul en Jonathan?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Jesaja had minimaal twee kinderen, Sjear-Jashub (Jes. 7:3) en Machal Sjalal Chasj Baz (Jes. 8:3), maar sommige uitleggers denken dat Immanuel (Jes. 7:14), hoewel het een verwijzing is naar de toekomst ook een echt kind van hem was.

De vraag van deze week:

Wat is het kortste vers in de Bijbel?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Na de dood van Sara werd Ketura de vrouw van Abraham, daarvoor was zij een bijvrouw (Gen. 25:2; 1 Kron. 1:32).

De vraag van deze week:

Had de profeet Jesaja kinderen en zo ja hoeveel?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Hanna die door de priester Eli werd beschuldigd dat ze sterke drank had gedronken (1 Samuel 1:15).

De vraag van deze week:

Toen Sara stierf hertrouwde Abraham toen en zo ja met wie, en zo nee waarom niet.

Tags: ,

« Older entries