Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Een kleine instinker, want je denkt dan meteen aan Jakob die nadat hij had gewerkt voor Laban Lea kreeg, maar daarna werkte hij voor Rachel. Het was David die een dubbele bruidsschat betaalde voor Michal aan Saul (1 Sam. 18:17-28).

De vraag van deze week:

De man van Johanna had een goede baan, bij wie werkte hij? en wat deed hij voor de kost?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De man die een kaart van Jeruzalem maakte was Ezechiël (Ezech. 4:1)

De vraag van deze week:
Ze was smoorverliefd op hem en hoewel ze de tweede keus was betaalde hij een dubbele bruidsschat aan haar vader.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Apollos (Hand. 18:24-28) die werd onderwezen.

De vraag van deze week:
Deze persoon maakte een kaart van Jeruzalem.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige keer was een echte instinker, Mozes deed helemaal geen dieren in de ark, dat was Noach. Het antwoord had dan ook “nul” moeten zijn.

De vraag van deze week:
Deze zeer geleerde man uit Alexandrië werd, toen hij in Efeze was, nauwkeurig onderwezen omdat hij alleen van de doop van Johannes wist. Hoe heette deze man.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vrijsteden waren Kedes, Sichem, Kirjar-Arba, Beser, Ramot-Gilead, Golan

De vraag van deze week:
Weten jullie hoeveel dierenparen Mozes in de ark deed?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Van de volgende personen kwam ik tegen dat ze melaats waren: De hand van Mozes (Ex. 4:6), Mirjam (Num. 12:8); Naäman (2 Kon. 5:1); Gechazi (2 Kon. 5:27); 4 melaatsen voor de poort van Samaria (2 Kon. 7:3); koning Azarja (2 Kon. 15:5); koning Uzzia (2 Kron. 26:19); Jezus geneest een melaatse (Luk. 5:12) Jezus geneest 10 melaatsen (Luk. 17:12)

De vraag van deze week:
Als iemand per ongeluk een ander doodde dan kon hij vluchten naar een vrijstad. Hoeveel van deze vrijsteden waren er en wat zijn hun namen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Paulus die dit zei in de Galaten brief (Gal. 5:1-12).

De vraag van deze week:
Van welke personen wordt vermeld dat ze melaats waren?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Amnon die verliefd was op zijn halfzus Tamar en later tijdens een feest georganiseerd door zijn halfbroer Absalom wordt vermoord. (2 Sam. 13). Het gerucht ging toen dat alle broers waren gedood (vs. 30) maar later bleek dat alleen Amnon was gedood (vs. 32-33).

De vraag van deze week:
Deze man was van mening dat wie nu nog voor de besnijdenis is zelf gecastreerd moet worden.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Degene die als eerste Jeruzalem innam was de stam Juda (Richt. 1:8) echter als we verder lezen dan blijkt dat ze niet in staat waren om deze stad te behouden.

De vraag van deze week:
Vanwege een ziekelijke verliefdheid werd hij op een familiefeest samen met zijn broers vermoord.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De wadi Zerqa soms ook wel Zarqa genoemd is de Bijbelse Jabbok en dan is het meteen duidelijk dat het Jakob was die hier de hele nacht heeft gevochten met de Engels des Heeren (Gen 32:22).

De vraag van deze week:
Wie nam als eerste de stad Jeruzalem in?

Tags: ,

« Older entries