Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het is altijd leuk als iemand anders eens een quizvraag stelt want dat betekent dat ook ik het moet nazoeken. Ik kom op 115 dagen uit, tenminste als je uitgaat van onze kalendermaanden, wat stellig niet het geval zal zijn geweest omdat de meeste oude kalenders 29/30 dagen hadden met een schrikkelmaand in dat geval kom ik op 113 dagen. Daarnaast blijft de vraag over of die 40 dagen na of vanaf de 1ste dag van de 10de maand moet worden gerekend. Als die ene dag apart moet worden gerekend komt er nog een dag bij. In ieder geval lezen we de 17de dag van de 7de maand – 1de dag 10de maand = 73 of 76 dagen. De context laat lijken alsof die 40 dagen erbij komen. Dus 113 of 117 dagen.

De vraag van deze week:

Deze keer een iets cryptische vraag, ik had net als James Bond een ‘license to kill’, hoefde voor mijn daden aan niemand verantwoording af te leggen behalve voor de keizer. Tijdens een feest werd mij gevraagd om iemand uit de weg te ruimen. Zonder verdere navraag en vooral ook om mijn gastheer een plezier te doen deed ik het. Mijn naam komt u niet in de Bijbel tegen, maar mijn beroep wel. Weet u wat voor soort persoon ik was?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord op de beeldvraag van vorige week was dat het een dudaim-plant, of in Nederland meer bekende Alruin, is. En het waren Rachel en Lea die hier in Genesis 30 om de vruchten ruzie maakten.

De vraag van deze week:

Deze keer weer een ouderwetse opzoek vraag: hoe heette de vader van Petrus.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord van vorige week is te vinden in Jesaja 3:6-7

De vraag van deze week:

Deze keer voor de verandering maar weer eens een beeldvraag. Wie maakten hierom ruzie.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het leek een makkelijke vraag maar toch waren er verschillende die het antwoord niet wisten. Jezus had een huis in Kapernaüm en we kunnen daarover lezen in Markus 2:1 en 3:20.

De vraag van deze week:

Omdat deze man een mantel heeft vragen ze hem om hun leider te worden. Wat voor antwoord geeft hij aan hen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was de centurion Cornelius (Hand. 10:1) die diende bij het Romeinse Cohors Secunda Italica Civium Romanorum.

De vraag van deze week:

We lezen altijd dat Jezus met Zijn discipelen rondtrok en de vraag is dan ook of Hij wel een eigen huis had.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Paulus die zijn boeken had vergeten bij Karpus te Troas (2 Tim. 4:13)

De vraag van deze week:

De Romeinen hadden verschillende legers en eentje werd Cohors Secunda Italica Civium Romanorum genoemd, noem een Romeinse soldaat die in deze legereenheid diende volgens de Bijbel.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Als een melaatse was genezen moest hij naar de tempel om daar een offer te brengen, waarbij cederhout werd gebruikt (Lev. 14:1-6)

De vraag van deze week:

Deze man was zijn boeken vergeten mee te nemen, bij welke persoon had hij ze laten liggen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was simpel als je eenmaal zag waar je naar keek, het was de inhoud van de ark des verbonds, en natuurlijk zat daar geen elektrische lamp in, want die werd millennia later pas uitgevonden.

De vraag van deze week:

In de Bijbel worden verschillende offers genoemd, bij één soort offer werd cederhout gebruikt. Bij welk offerritueel werd dit gebruikt.

.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Niet al te moeilijk, het was Eutychus die tijdens een preek van Paulus in slaap viel en uit het raam viel (Hand. 20:9)

De vraag van deze week:

Het is alweer de 200ste vraag, en voor die gelegenheid is het een beeldvraag, en het is simpel: waar kijken we naar en wat klopt er niet.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was een kleine strikvraag, want er stond “toen hij alleen”, het was Elifaz die in Job 4:17 een geest hoorde zeggen “Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn Maker”.

De vraag van deze week:

Sommige preken zijn erg slaapverwekkend en in de Bijbel lezen we dan ook over iemand die in slaap was gevallen tijdens een dienst.

Tags: ,

« Older entries