Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Een eigenaar van een wijngaard mocht niet een nalezing houden van de oogst, dat is dat hij achteraf nog een keer door de wijngaard ging om de allerlaatste vruchten te verzamelen (Leviticus 19:10; Deuteronomium 24:21). Deze allerlaatste vruchten waren nl. voor de armen en de vreemdelingen.

De vraag van deze week:
Waarom en wat maakte Jozua in Gilgal?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De eerste die naar een ander gebied moesten vluchten waren Adam en Eva, die werden verdreven uit het Paradijs (Gen. 3:23-24).

De vraag van deze week:
Wat mocht een eigenaar van een wijngaard na de oogst niet doen?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van waar over flirten wordt gesproken in de Bijbel was een lastige, velen dagen aan passages in Hooglied, maar het woord flirten kom 1 keer voor in de Bijbel en wel in Jesaja 3:16 waar het in veel vertalingen is weergegeven met “lonken met de ogen”.

De vraag van deze week:

Vluchtelingen zijn volgens de huidige begrippen mensen die naar een ander land vluchten, vanwege een conflict, vervolging, een natuurramp of een soortgelijke ongewone omstandigheid. Wie waren de eerste vluchtelingen in de Bijbel?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

In Romeinen 16:7 wordt de vrouwelijke apostel Junia genoemd, hoewel er een paar (vertaaltechnische) vragen zijn of het echt een vrouw was.

De vraag van deze week:

Waar in de Bijbel wordt gesproken over flirten?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het is de bast van een plataan en werd door Jakob gebruikt om de schapen van zijn schoonvader te selecteren, in zijn eigen voordeel.

De vraag van deze week:

We beginnen weer met het nieuwe seizoen met quizvragen en de eerste is: Noem een vrouwelijke apostel

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Deborah ging mee omdat Barak daarop stond. Debora beloofde dit, maar zei wel dat niet hij maar een vrouw dan de eer zou krijgen. (Richteren 4)

De vraag van deze week:

Hoewel we vorige week hadden gesteld dat het voorlopig weer de laatste vraag was van het seizoen, hadden verschillende van jullie gemaild waarom niet met een beeldvraag was afgesloten. Ik voldoe natuurlijk graag aan zo’n vraag. Als tipje van de sluier wat is het en door wie werd het gebruikt.

Nb. Dit is voorlopig de laatste van dit seizoen, na de zomervakantie gaan we weer verder.

Nb. Het antwoord is hier te vinden.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Natuurlijk was het antwoord Zippora (Exod. 4:25)

De vraag van deze week:

Ging Deborah mee met Barak toen hij ten strijde trok tegen Sisera?

Nb. Dit is voorlopig de laatste van dit seizoen, na de zomervakantie gaan we weer verder.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
De vraag van vorige week was vrij eenvoudig, het ging om koningin Izebel (1 Kon. 16) de vrouw van Achab.

De vraag van deze week:

Normaal worden jongens besneden door mannen, maar één keer is er sprake dat een vrouw dat doet. Wie was deze vrouw.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
De vraag van vorige week “Welke boeken of geschriften worden in de twee boeken van Kronieken allemaal genoemd?” was blijkbaar lastig, of het komt omdat de vakantieperiode weer is begonnen, maar op een inzending via de mail na durfde niemand een antwoord te geven.

De schrijver van Kronieken maakte gebruik van meerdere bronnen, welke grofweg onderverdeeld kunnen worden in historisch en profetisch. 1) De historische werken welke hij noemt zijn, het commentaar (מדרש = midrash) op het boek van de koningen (1 Kron. 24:27); het boek van de koningen van Israël (1 Kron. 9:1; 2 Kron. 20:34); het boek van de koningen van Juda en Israël (2 Kron. 16:11, etc.); het boek van de koningen van Israël en Juda (2 Kron. 27:7, etc.). 2) De profetische werken zo genoemd naar hun auteur zijn de geschiedenissen van den profeet Nathan, en in de geschiedenissen van de ziener Gad (1 Kron. 29:29); de woorden van de profeet Nathan, de profetie van de Siloniet Ahia, en de gezichten van de ziener Jedi (2 Kron. 9:29); de woorden van de profeet Semaja, en de ziener Iddo (2 Kron. 12:15); de geschiedenissen van Jehu, de zoon van Hanani (2 Kron. 20:34); de geschiedenissen van Uzzia, die de profeet Jesaja, de zoon van Amos, heeft opgeschreven (2 Kron. 26:22); het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos (2 Kron. 32:32); de woorden van de zieners (2 Kron. 33:19)

De vraag van deze week:

Volgens de betekenis van haar naam was ze kuis en ongerept (maar de betekenis van een naam is altijd lastig en anderen denken dat haar naam niet verheven is of zelfs een uitroep is waar haar prins was), maar deze prinses stierf wel een gewelddadige dood. Verder kennen we haar als iemand die haar man verleidde tot afgoderij. Over wie hebben we het?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Natuurlijk hadden we het de vorige keer over Gersom (Exod. 18:3).

De vraag van deze week:

Welke boeken of geschriften worden in de twee boeken van Kronieken allemaal genoemd?

Tags: ,

« Older entries