Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Degene die als eerste Jeruzalem innam was de stam Juda (Richt. 1:8) echter als we verder lezen dan blijkt dat ze niet in staat waren om deze stad te behouden.

De vraag van deze week:
Vanwege een ziekelijke verliefdheid werd hij op een familiefeest samen met zijn broers vermoord.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De wadi Zerqa soms ook wel Zarqa genoemd is de Bijbelse Jabbok en dan is het meteen duidelijk dat het Jakob was die hier de hele nacht heeft gevochten met de Engels des Heeren (Gen 32:22).

De vraag van deze week:
Wie nam als eerste de stad Jeruzalem in?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het is een loofhut (sukkoth) die dit jongetje aan het maken is, vanwege het loofhuttenfeest.

De vraag van deze week:
Bij de wadi Zerqa werd een hele nacht gevochten, de vraag hoe werd deze wadi in de Bijbel genoemd en wie vochten hier bij deze wadi?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Alles wat van het graanoffer overblijft moest aan Aäron en/of zijn zonen worden gegeven. (Lev. 2:3; 6:14-18)

De vraag van deze week:
Deze week weer eens een beeldvraag en het moge duidelijk zijn dat het gaat met waar die jongen mee bezig is en met wat in de Bijbel dit te maken heeft.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige week was een kleine strikvraag, want als Jezus twaalf jaar is en zijn moeder Hem vind in de Tempel en over haar bezorgdheid spreekt dat Hij zomaar was verdwenen, geeft Jezus als antwoord “Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?” (Lukas 2:49) waaruit duidelijk blijkt dat Hij wist dat Hij de Zoon van God was.

De vraag van deze week:

Als een graanoffer wordt gegeven dan wilde het geval dat er soms iets van over bleef, wat moest hiermee gebeuren.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord op de beeldvraag was natuurlijk de berg Tabor

De vraag van deze week:

Wanneer zegt Jezus voor het eerst dat Hij de Zoon van God is.

Tags: ,

Bijbelquiz

Een van de populairste onderdelen van deze blog is de Bijbelquiz en voor de vakantie had ik gezegd dat we er weer mee zouden beginnen in september. Helaas in die tussentijd is er veel veranderd. Door de oorlog van Hamas tegen Israël werden veel websites aangevallen, waaronder ook de onze en heb om die reden de reactiemogelijkheid moeten afsluiten.

Ondanks dat alles nu veel rustiger lijkt, wordt nog zeer regelmatig geprobeerd om deze weblog en website te hacken, om die reden is dan ook de reactiemogelijkheid nog steeds afgesloten. Nu is een quiz niet leuk als je niet kan reageren en daarom is besloten om deze voorlopig nog niet te herstarten.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Op de vraag van vorige week was het de blinde man in Markus 10:52, of volgens Mattheüs 20:34 de twee blinde mannen uit Jericho.

De vraag van deze week:

De komende twee maanden gaan we met vakantie en hebben om die reden deze beeldvraag: Waar is dit?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige week was een echte strikvraag, en sommigen gaven dan ook aan dat het Kaïn moest zijn geweest, maar daar wordt niet gezegd dat hij met zijn zus trouwde, het had nl. ook een dochter van zijn broer(s) kunnen zijn. Voor zover ik heb kunnen nagaan was het Abram die met zijn halfzus trouwde (Gen. 20:12)

De vraag van deze week:

Meestal als iemand door Jezus genezen is wordt vermeld dat het hem verboden wordt om hem te volgen. Echter er zijn uitzonderingen waar dit niet wordt gezegd en ze toch Jezus volgen, waar staan ze in de Bijbel.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was de vorige keer even goed lezen, temeer daar in sommige moderne vertalingen de situatie in 2 Koningen 2:23-24 gedeeltelijk wordt wegvertaald. Elisa was op weg naar Bethel welke op een heuvel lag, vandaar dat er in vs. 23 staat dat hij de weg omhoog ging. De tweede hint wordt gegeven als de kleine jongens nog eens naar hem roepen “ga op, ga op”. Dan komt de passage in vs. 24 dat het best vertaald kan worden met “hij week/keerde achterom”, dit lijkt erop dat de jongens zich onder hem bevonden, maar aangezien de weg kronkelig naar boven loopt is het ook zeer goed mogelijk dat ze zich nog boven hem bevonden. Tot slot is er nog een derde indirecte aanwijzing dat deze jongens zich boven hem bevonden, nl. de berinnen vielen de jongens aan. Nu wil het geval dat de Syrische beer die hier voorkwam als aanvalstechniek heeft om zijn prooi opwaarts te vangen. De beer kan het meeste kracht zetten als hij naar boven rent. Aan de hand van al deze hints ligt het voor de hand dat Elisa lager stond dat de kinderen.

De vraag van deze week:

Wat is de eerste vermelding in de Bijbel waaruit blijkt dat een man met zijn zus trouwt.

Tags: ,

« Older entries