Bijbelquiz

You are currently browsing articles tagged Bijbelquiz.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Deborah ging mee omdat Barak daarop stond. Debora beloofde dit, maar zei wel dat niet hij maar een vrouw dan de eer zou krijgen. (Richteren 4)

De vraag van deze week:

Hoewel we vorige week hadden gesteld dat het voorlopig weer de laatste vraag was van het seizoen, hadden verschillende van jullie gemaild waarom niet met een beeldvraag was afgesloten. Ik voldoe natuurlijk graag aan zo’n vraag. Als tipje van de sluier wat is het en door wie werd het gebruikt.

Nb. Dit is voorlopig de laatste van dit seizoen, na de zomervakantie gaan we weer verder.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Natuurlijk was het antwoord Zippora (Exod. 4:25)

De vraag van deze week:

Ging Deborah mee met Barak toen hij ten strijde trok tegen Sisera?

Nb. Dit is voorlopig de laatste van dit seizoen, na de zomervakantie gaan we weer verder.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
De vraag van vorige week was vrij eenvoudig, het ging om koningin Izebel (1 Kon. 16) de vrouw van Achab.

De vraag van deze week:

Normaal worden jongens besneden door mannen, maar één keer is er sprake dat een vrouw dat doet. Wie was deze vrouw.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
De vraag van vorige week “Welke boeken of geschriften worden in de twee boeken van Kronieken allemaal genoemd?” was blijkbaar lastig, of het komt omdat de vakantieperiode weer is begonnen, maar op een inzending via de mail na durfde niemand een antwoord te geven.

De schrijver van Kronieken maakte gebruik van meerdere bronnen, welke grofweg onderverdeeld kunnen worden in historisch en profetisch. 1) De historische werken welke hij noemt zijn, het commentaar (מדרש = midrash) op het boek van de koningen (1 Kron. 24:27); het boek van de koningen van Israël (1 Kron. 9:1; 2 Kron. 20:34); het boek van de koningen van Juda en Israël (2 Kron. 16:11, etc.); het boek van de koningen van Israël en Juda (2 Kron. 27:7, etc.). 2) De profetische werken zo genoemd naar hun auteur zijn de geschiedenissen van den profeet Nathan, en in de geschiedenissen van de ziener Gad (1 Kron. 29:29); de woorden van de profeet Nathan, de profetie van de Siloniet Ahia, en de gezichten van de ziener Jedi (2 Kron. 9:29); de woorden van de profeet Semaja, en de ziener Iddo (2 Kron. 12:15); de geschiedenissen van Jehu, de zoon van Hanani (2 Kron. 20:34); de geschiedenissen van Uzzia, die de profeet Jesaja, de zoon van Amos, heeft opgeschreven (2 Kron. 26:22); het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos (2 Kron. 32:32); de woorden van de zieners (2 Kron. 33:19)

De vraag van deze week:

Volgens de betekenis van haar naam was ze kuis en ongerept (maar de betekenis van een naam is altijd lastig en anderen denken dat haar naam niet verheven is of zelfs een uitroep is waar haar prins was), maar deze prinses stierf wel een gewelddadige dood. Verder kennen we haar als iemand die haar man verleidde tot afgoderij. Over wie hebben we het?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Natuurlijk hadden we het de vorige keer over Gersom (Exod. 18:3).

De vraag van deze week:

Welke boeken of geschriften worden in de twee boeken van Kronieken allemaal genoemd?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was een moeilijke vraag de vorige keer, maar het was inderdaad Jozef die de Egyptische naam Zafnath Paaneah was, waarvan de betekenis was “Uitlegger van Geheimen”of “de god spreekt en leeft”.

De vraag van deze week:

Zijn vader was een belangrijke persoon onder de Israëlieten, terwijl zijn moeder de dochter was van een priester. Zijn naam had de betekenis van “een vreemdeling daar”. Hij had ook nog een broer en zijn zoon werd priester van de stam Dan. Wie was deze persoon?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Met de beeldvraag van vorige keer bedoelde we natuurlijk Lucifer

De vraag van deze week:

Deze persoon kreeg een Egyptische naam, waarvan de betekenis zoiets is als “Uitlegger van Geheimen”, hoewel anderen denken dat de naam “de god spreekt en leeft” betekent. Over wie hebben we het en wat was zijn oorspronkelijke naam.

Tags: ,

Bijbelquiz

De wekelijkse Bijbelquiz wordt deze week overgeslagen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De eerste verwijzing naar muziek in de Bijbel vinden we bij Jubal (Gen. 4:21), van zie zijn nageslacht op harp en fluit musiceerden en dit was niet specifiek gericht om God mee te eren.

De vraag van deze week:

Deze keer maar weer eens een beeldvraag. Welke persoon bedoelen we.

Nb. het antwoord is hier te vinden.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De zegswijze van Madame de Pompadour Après nous le déluge! (“Na ons de zondvloed!”) komt voor in Mattheüs 24:38, waar Jezus zegt: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.’ Wie hier iets meer over wil weten, zie de de website Bijbel en Cultuur.

De vraag van deze week:

De eerste verwijzing naar muziek in de Bijbel was die bedoeld om God te eren of niet? En natuurlijk waar in de Bijbel staat het.

Tags: ,

« Older entries