Legenda tekstkritische notities

Zie ook: Afkortingen, Tekstkritiek


Bij veel Bijbelteksten zijn tekstkritische vertaalnotities gemaakt, waarin veel afkortingen worden gebruikt van manuscripten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende. Voor overige afkortingen → Afkortingen.

Op dit moment zijn we bezig om een database op te zetten met basisgegevens van alle manuscripten, inclusief verwijzingen naar websites met meer informatie hierover. → Manuscripten Database.

Inhoud

Algemeen

Nieuwe vertalingen

Nb. In deze lijst zijn ook de Bijbelversies opgenomen die volledig worden weergegeven onder "vertalingen".

1) In sommige (gratis) software applicaties staat de afkorting OHB voor Open Hebrew Bible en waarmee de Open Hebrew Interlinear Bible wordt bedoeld (MySword, OHB).

Commentaren

Enkele afkortingen van veelvuldig gebruikten commentaren en naslagwerken:


Oude Testament

Betreffende varianten Kennicott Vetus Testamentum Hebraicum.


Nieuwe Testament

De volgorde die is gehanteerd: papyri, uncialen, families, minuscules, lectionaria, oude versies, vaders, edities, en Latijnse vertalingen. Codering op onze website is volgens de "NT Manuscript Variant Apparatus".

Papyri van de 5de eeuw of ouder

  Datum/eeuw Inhoud
p1 III deel van Mattheüs 1
p4 III deel van Lukas
p5 III deel van Johannes
p6 IV deel van Johannes 10-11
p7 III/IV? deel van Lukas 4
p8 IV deel van Handelingen 4-6
p9 III deel van 1 Johannes
p10 IV deel van Romeinen 1
p12 III Hebreeën 1:1
p13 III/IV deel van Hebreeën
p15 III deel van 1 Cor. 7-8
p16 III/IV deel van Filippenzen 3-4
p17 IV deel van Hebreeën 9
p18 III/IV deel van Openbaring 1
p19 IV/V deel van Mattheüs 10-11
p20 III deel van Jakobus 2-3
p21 IV/V deel van Mattheüs 12
p22 III deel van Johannes 15-16
p23 vroeg III deel van Jakobus
p24 IV deel van Openbaring 5-6
p25 laat IV deel van Mattheüs 18-19
p27 III deel van Romeinen 8-9
p28 III deel van Johannes 6
p29 III deel van Handelingen 26
p30 III deel van 1Thess 4-5
p32 II/III deel van Titus 1-2
p35 IV? deel van Mattheüs 25
p37 III/IV deel van Mattheüs 26
p38 III/IV deel van Handelingen 18-19
p39 III deel van Johannes 8
p40 III deel van Romeinen
p45 III deel van Mattheüs 20-26;  Markus 4-12; Lukas 6-14; Johannes 4-11; Handelingen 4-17
p46 II/III deel van Romeinen - Hebreeën
p47 laat III deel van Openbaring 9-16
p48 laat III deel van Handelingen 23
p49 laat III deel van Efeziers 4-5
p50 IV/V deel van Handelingen 8, 10
p51 IV/V deel van Galaten 1
p52 c. 125 deel van Johannes 18
p53 III deel van Matt.26 & Handelingen 9
p57 IV/V deel van Handelingen 4-5, 8-10
p62 IV deel van Mattheüs 11
p64 = p67 II/III deel van Mattheüs 3-5
p65 III deel van 1Thess 1-2
p66 II/III deel van Johannes
p69 III deel van Lukas 22
p70 III deel van Mattheüs 2, 11, 24
p71 IV deel van Mattheüs 19
p72 III/IV deel van 1&2 Petrus & Judas
p75 vroeg III deel van Lukas & Johannes
p77 II/III deel van Mattheüs 23
p78 III/IV deel van Judas
p80 III deel van Johannes 3:34
p81 IV deel van 1 Petrus 2-3
p82 IV/V deel van Lukas 7
p85 IV/V deel van Openbaring 9-10
p86 IV deel van Mattheüs 5
p87 III deel van Filemon
p88 IV deel van Markus 2
p89 IV deel van Hebrew 6
p90 II deel van Johannes 18-19
p91 III deel van Handelingen 2
p92 III/IV deel van Efez.1 & 2 Thess.1
p93 V deel van Johannes 13
p95 III deel van Johannes 5
p98 II? deel van  Openbaring 1
p99 IV/V meeste van 2Cor, Gal, Ef
p100 III/IV deel van Jakobus 3-4
p101 III deel van Mattheüs 3
p102 III/IV deel van Mattheüs 4
p103 II/III deel van Mattheüs 13-14
p104 laat II deel van Mattheüs 21
p106 III deel van Johannes 1
p107 III deel van Johannes 17
p108 III deel van Johannes 17-18
p109 III deel van Johannes 21
p110 IV deel van Mattheüs 10
p111 III deel van Lukas 17
p112 V deel van Handelingen 26-27
p113 III deel van Romeinen 2
p114 III deel van Hebreeën 1
p115 III/IV deel van Openbaring 2-15
p117 IV/V deel van 2 Corinthiers 7
p118 III deel van Romeinen 15-16
p132 III/IV deel van Ef. 3:21; 4:1-2; 4:14-16

p137 Markus

Unciale Manuscripten van de 5de eeuw of ouder

  Datum/eeuw Inhoud
01 = א, Sinaiticus
01a = א, eerste corrector
IV
IV-V
heel het NT
02 = A, Alexandrinus V meeste van Mat.25 – Handelingen 22, 2Cor. 4-12
03 = B, Vaticanus IV meeste van Mattheüs - Judas
04 = C, Ephraemi V meeste van NT met gaten
05 = D, Bezae V Mattheüs – Handelingen
06 = D, Claromontanus VI meeste van Romeinen tot Hebreeën
016 = I, Freerianus V meeste van 1Cor 10 - Hebreeën
026 = Q, Guelferbytanus B V delen van Lukas & Johannes 12-14
029 = T, Borgianus V delen van Lukas & Johannes
032 = W, Washingtonianus V Mattheüs – Johannes
048 V delen van Hand. 26 – 3 Johannes
057 IV/V deel van Handelingen 3
058 IV deel van Mattheüs 18
059 IV/V deel van Markus 15
061 V delen van 1 Timotheus
062 V delen van Galaten 4-5
068 V delen van Johannes 13 & 16
069 V delen van Markus 10-11
077 V delen van Handelingen 13
0113 V = sectie van 029
0125 V = sectie van 029
0139 V = sectie van 029
0160 IV/V deel van Mattheüs 26
0162 III/IV deel van Johannes 2
0163 V deel van Openbaring 16
0165 V deel van Handelingen 3-4
0166 V deel van Handelingen 28
0169 IV deel van Openbaring 3-4
0171 III/IV deel van Matt.10, Lukas 22
0172 V deel van Romeinen 1-2
0173 V deel van Jakobus 1
0174 V deel van Galaten 2
0175 V deel van Handelingen 6
0176 IV/V deel van Galaten 3
0181 IV/V deel van Lukas 10
0182 V deel van Lukas 19
0185 IV deel van 1 Corinthiers 2-3
0188 IV deel van Markus 11
0189 II/III deel van Handelingen 5
0201 V deel van 1 Corinthiers 12, 14
0206 IV deel van 1 Petrus 5
0207 IV deel van Openbaring 9
0212 III deel van Mt.27, Mk.15 Lk.23 Jn.19
0214 IV/V deel van Markus 8
0215 IV/V deel van Markus 15
0216 V deel van Johannes 8-9
0217 V deel van Johannes 11-12
0218 V deel van Johannes 12
0219 IV/V deel van Romeinen 2-3
0220 III deel van Romeinen 4-5
0221 IV deel van Romeinen 5-6
0226 V deel van 1 Thessalonicensen 4-5
0227 V deel van Hebreeën 11
0228 IV deel van Hebreeën 12
0230 IV deel van Efeziers 6
0231 IV deel van Mattheüs 26-27
0236 V deel van Handelingen 3
0240 V deel van Titus 1
0242 IV deel van Mattheüs 8-9
0244 V deel van Handelingen 11-12
0252 V deel van Hebreeën 6
0254 V deel van Galaten 5
0258 IV deel van Johannes 10
0261 V deel van Galaten 1, 4
0264 V deel van Johannes 8
0267 V deel van Lukas 8
0270 IV/V deel van 1 Corinthiers 15
0274 V meeste van Markus 7-10
0301 V deel van Johannes 17
0308 IV deel van Openbaring 11
0312 III/IV deel van Lukas 5, 7
0313 V deel van Markus 4
0315 IV/V deel van Markus 2-3

Lectionaria van de 5de eeuw of ouder

  Datum/eeuw Inhoud
L1043 V Markus 6 & Lukas 2
L1604 IV Fragmenten

Oude vertalingen van de 5de eeuw of ouder

  Datum/eeuw Inhoud
Ar = Armeens V Hele NT
Cp = Koptisch III/IV Hele NT
Gg = Georgian V Hele NT
Gt = Gothic IV Hele NT
Sy = Oud Syrisch II-IV Fragmenten
Pe = Syrische Peshitta late IV Hele NT
Lt = Oud Latijns II-IV Fragmenten
Vg = Latijnse Vulgaat IV Hele NT
 

Aanhalingen van kerkvaders en andere geschriften van de 5de eeuw of ouder

Nummer Naam Datum/eeuw Taal
Q1 Jacobus-Justus I Grieks
Q3 Evangelie van de Hebreeën I/II Grieks
Q5 Ignatius 110 Grieks
Q7 2Clement voor 150 Grieks
Q9 Polycarp 156 Grieks. Latijns vert..
Q11 Justin 165 Grieks
Q13 Julius-Cassianus c. 170 Grieks
Q15 Celsus c. 178 Grieks
Q17 Hegesippus 180 Grieks
Q19 Theophilus 180 Grieks
Q21 Polycrate 196 Grieks
Q23 Diatessaron (missend origineel) II (Syrisch – als allemaal gelijk zijn)
Q25 Diatessaron in Arabisch II Arabisch
Q27 Diatessaron in Armeneens II Armeens
Q29 Diatessaron van Fulda II Latijns
Q31 Diatessaron in Italiaans II (als Italiaans MSS akkoord is)
Q33 Diatessaron van Tuscany II Italiaans
Q35 Diatessaron van Venice II Italiaans
Q37 Diatessaron in Oud Nederlands II (als Nederl. MSS akkoord is)
Q39 Diatessaron van Liège II Oud Nederlands
Q41 Diatessaron van Stuttgart II Oud Nederlands
Q43 Diatessaron in Perzisch II Perzisch
Q45 Diatessaron in Syrisch als verschillend van de Armeense II Syrisch
Q47 Aristides II Grieks
Q49 Athenagoras II Grieks
Q51 Basilidians II Grieks
Q53 Carpocrates II Grieks
Q55 Didache II Grieks
Q57 Diognetus II Grieks
Q59 Evangelie van de Ebionites II Grieks
Q61 Evangelie van de Nazarenes II Aramees
Q63 Heracleon II Grieks
Q65 Marcion II Grieks
Q67 Marcus II Grieks
Q69 Papias II Grieks
Q71 Ptolemy II Grieks
Q73 Theodotus II Grieks
Q75 Theodotus-Gnostic II Grieks
Q77 Valentinians II Grieks
Q79 Valentinus II Grieks
Q81 Docetists II/III Grieks
Q83 Naassenes II/III Grieks
Q85 Papyrus-Egerton II/III Grieks
Q87 Perateni II/III Grieks
Q89 Papyrus Oxyrhynchus 405
= Irenaeus’ Adversus Haereses
[II/III?] Grieks
Q91 Irenaeus 202 Grieks
Q93 Clement 215 Grieks
Q95 Tertullian 220 Latijns
Q97 Ippolytus 235 Grieks
Q99 Africanus 240 Grieks
Q101 Heraclides c. 245 Grieks
Q103 Origen 254 Grieks
Q105 Cyprian 258 Latijns
Q107 Rebaptism 258 Latijns
Q109 Dionysius 265 Grieks
Q111 Brief van Hymenaeus c. 268 Grieks
Q113 Gregory-Thaumaturgus c. 270 Grieks
Q115 Manes 277 Koptisch trans.
Q117 Archelaus 278 Latijns & Grieks
Q119 Handelingen van Thomas III Syrisch
Q121 Didascalia III Grieks
Q123 Fayum-fragment III Grieks
Q125 Manicheans III Syrisch
Q127 Methodius III Grieks
Q129 Novatian III Latijns
Q131 Ps-Clement III Grieks
Q133 Theotecnus III Grieks
Q135 Papyrus Oxyrhynchus 655
= Evangelie van Thomas
[III?] Grieks
Q137 Porphyry 301-304 Grieks
Q139 Hieracas 302 Grieks & Koptisch
Q141 Victorinus-Pettau 304 Latijns
Q143 Pierius 309 Grieks
Q145 Pamphilus 310 Latijns
Q147 Petrus-Alexandria 311 Grieks
Q149 Liber-Graduum 320 Syrisch
Q151 Alexander 328 Grieks
Q153 Jevencus 330 Latijns
Q155 Arius 336 Grieks
Q157 Eustathius 337 Latijns
Q159 Jacob-Nisibis 338 Syrisch
Q161 Eusebius 339 Grieks
Q163 Asterius na 341 Grieks
Q165 Ps-Asterius na 341 Grieks
Q167 Pachomius 346 Grieks
Q169 Maternus 348 Latijns
Q171 Hegemonius 350 Syrisch
Q173 Julius 352 Latijns
Q175 Theodore-Heraclea 355 Grieks
Q177 Eusebius-Emesa voor 359 Grieks
Q179 Serapion na 362 Grieks
Q181 Victorinus-Rome na 363 Latijns
Q183 Basil-Ancyra c. 364 Grieks
Q185 Acacius 366 Grieks
Q187 Aphraates 367 Syrisch
Q189 Hilary 367 Latijns
Q191 Caesarius-Nazianzus 369 Grieks
Q193 Lucifer 370 Latijns
Q195 Diatessaron in Ephraem 373 (Armeens=Syrisch)
Q197 Diatessaron in Ephraem vert. 373 Armeens
Q199 Diatessaron in Ephraem orig. 373 Syrisch
Q201 Athanasius 373 Grieks
Q203 Ephraem 373 Syrisch
Q205 Marcellus c. 374 Grieks
Q207 Titus-Bostra voor 378 Grieks
Q209 Basil 379 Grieks
Q211 Apostolic-Constitutions c. 380 Grieks
Q213 Orsiesius c. 380 Grieks
Q215 Meletius 381 Grieks
Q217 Priscillian 385 Latijns
Q219 Cyril-Jerusalem 386 Grieks
Q221 Gregory-Nazianzus 390 Grieks
Q223 Apollinaris c. 390 Grieks
Q225 Tyconius na 390 Latijns
Q227 Pacian 392 Latijns
Q229 Gregory-Elvira na 392 Latijns
Q231 Phoebadius na 392 Latijns
Q233 Diodore 394 Grieks
Q235 Gregory-Nyssa 394 Grieks
Q237 Eunomius c. 394 Grieks
Q239 Amphilochius na 394 Grieks
Q241 Ambrose 397 Latijns
Q243 Didymus 398 Grieks
Q245 Evagrius 399 Grieks
Q247 Handelingen van Pilatus (4de eeuw versie) IV Grieks & trans.
Q249 Adamantius IV Grieks
Q251 Ambrosiaster IV Latijns
Q253 Ammon IV Grieks
Q255 Ammonas IV Grieks
Q257 Apostolic-Canons IV Grieks
Q259 Arians IV Grieks
Q261 Caelestinus IV Latijns
Q263 Eusebian-Canons IV Grieks
Q265 Faustinus IV Latijns
Q267 Faustus-Milevis IV Latijns
Q269 Macrobius IV Latijns
Q271 Optatus IV Latijns
Q273 Philo-Carpasia IV Grieks
Q275 Ps-Clementines IV Grieks
Q277 Ps-Cyprian IV Latijns
Q279 Zeno IV Latijns
Q281 Josippus IV? Grieks
Q283 Eunomians IV/V Grieks
Q285 Hyperechius IV/V Grieks
Q287 Macarius/Symeon IV/V Grieks
Q289 Petilianus IV/V Latijns
Q291 Ps-Eustathius IV/V Grieks
Q293 Ps-Ignatius IV/V Grieks
Q295 Ps-Justin IV/V Grieks
Q297 Ps-Vigilius IV/V Latijns
Q299 Timothy-Alexandria IV/V Grieks
Q301 Teaching-of-Addai 400 Syrisch
Q303 Epiphanius 403 Grieks
Q305 Flavian-Antioch 404 Grieks
Q307 Gaudentius 406 Latijns
Q309 Chromatius 407 Latijns
Q311 Chrysostom 407 Grieks
Q313 Severian na 408 Grieks
Q315 Rufinus 410 Latijns
Q317 Asterius-Amasea c. 410 Grieks
Q319 Theophilus-Alexandria 412 Grieks
Q321 Niceta 414 Latijns
Q323 Synesius 414 Grieks
Q325 Hesychius-Salonitan 418 Grieks
Q327 Orosius na 418 Latijns
Q329 Pelagius na 418 Latijns
Q331 Jerome 420 Latijns
Q333 Sulpicius c. 420 Latijns
Q335 Maximus 423 Latijns
Q337 Maximinus 428 Latijns
Q339 Theodore 428 Grieks
Q341 Augustine 430 Latijns
Q343 Marcus-Eremita 430 Grieks
Q345 Nilus c. 430 Grieks
Q347 Polychronius c. 430 Grieks
Q349 Nonnus 431 Grieks
Q351 Palladius 431 Grieks
Q353 Paulinus-Nola 431 Latijns
Q355 Paul-Emesa na 432 Grieks
Q357 Eutherius 434 Grieks
Q359 Cassian 435 Latijns
Q361 Isidore c. 435 Grieks
Q363 Acacius-Melitene c. 438 Grieks
Q365 Socrates na 439 Grieks
Q367 Cyril 444 Grieks
Q369 Arsenius 445 Grieks
Q371 Varimadum 445-480 Latijns
Q373 Proclus 446 Grieks
Q375 Flavian-Constantinople 449 Grieks
Q377 Sozomen 450 Grieks
Q379 Hesychius na 450 Grieks
Q381 Nestorius na 451 Grieks
Q383 de Promissionibus 453 Latijns
Q385 Quodvultdeus c. 453 Latijns
Q387 Julian-Eclanum c. 454 Latijns
Q389 Apringius na 455 Latijns
Q391 Arnobius 460 Latijns
Q393 Valerian 460 Latijns
Q395 Leo 461 Latijns
Q397 Teodoret 466 Grieks
Q399 Diadochus 468 Grieks
Q401 Gennadius-Constantinople 471 Grieks
Q403 Gelasius-Cyzicus 475 Grieks
Q405 Salvian c. 480 Latijns
Q407 Vigilius 484 Latijns
Q409 Victor-Vita na 489 Latijns
Q411 Faustus 490-500 Latijns
Q413 Euthalius V Grieks
Q415 Fastidius V Latijns
Q417 Marius-Mercator V Grieks
Q419 Nestorians V Grieks
Q421 Possidius V Latijns
Q423 Ps-Dionysius V Grieks
Q425 Ps-Jerome V Latijns
Q427 Speculum V Latijns
Q429 Theodotus-Ancyra V Grieks
Q431 Victor-Antioch V Grieks

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij